GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji Programu współpracy na rok 2021

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji Programu współpracy na rok 2021

13.11.2020
Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji Programu współpracy na rok 2021

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  w/w ustawy roczny program współpracy. 

Opinie lub uwagi do konsultowanego projektu Programu współpracyGminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, na rok 2021 można było składać w dniach   19-29 października 2020 r. (włącznie).

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji  projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.


Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12