Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

"MALUCH+" 2021

Wraz z początkiem 2021 r. Gmina Dębno w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + '' 2021, podpisała umowę o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, na zadanie pn.: „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie''. Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie obejmuje swoim zakresem  budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w Sufczynie w celu utworzenia żłobka.  Zintegrowany nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej i przyłączami, zapewni 20 miejsc dla dzieci do lat 3 oraz 50 miejsc dla podopiecznych w wieku przedszkolnym. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę EKO-REM-BUD jako wykonawcę zadania, któremu w 6 lipca 2021 r. przekazano plac budowy. W ramach ww. umowy wartość dofinansowania wynosi 660 000,00 zł, natomiast calkowita wartość zadania to 830 000,00 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz poprawy warunków życia tych rodzin. Będą one mogły skorzystać z kompleksowej opieki w nowo wybudowanej placówce i wrócić na rynek pracy.

Zadanie pn. „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie'' zostanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + '' 2021 w kwocie 660 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 250 000,00 zł. Planowany termin  zakończenia inwestycji to 2021 r. Całkowity koszt zadania to ok. 3 mln złotych.

download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA