INWESTYCJE

Drukuj drukuj

"MALUCH+" 2021

Strona główna » INWESTYCJE » "MALUCH+" 2021

Wraz z początkiem 2021 r. Gmina Dębno w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + '' 2021, podpisała umowę o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, na zadanie pn.: „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie''. Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie obejmuje swoim zakresem  budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w Sufczynie w celu utworzenia żłobka.  Zintegrowany nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej i przyłączami, zapewni 20 miejsc dla dzieci do lat 3 oraz 50 miejsc dla podopiecznych w wieku przedszkolnym. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę EKO-REM-BUD jako wykonawcę zadania, któremu w 6 lipca 2021 r. przekazano plac budowy. W ramach ww. umowy wartość dofinansowania wynosi 660 000,00 zł, natomiast calkowita wartość zadania to 830 000,00 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz poprawy warunków życia tych rodzin. Będą one mogły skorzystać z kompleksowej opieki w nowo wybudowanej placówce i wrócić na rynek pracy.

Zadanie pn. „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie'' zostanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + '' 2021 w kwocie 660 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 250 000,00 zł. Planowany termin  zakończenia inwestycji to 2021 r. Całkowity koszt zadania to ok. 3 mln złotych.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12