Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Konsultacje społeczne Gminy Dębno na lata 2021-2030

Gmina Dębno ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030

Konsultacja społeczne w Gminie Dębno trwać będą od 15 kwietnia do 20 maja 2021 r. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030. Konsultacje społeczne dotyczą spraw ważnych dla gminy i jej mieszkańców. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznych decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy. Głównym celem konsultacji jest wspólne wypracowanie możliwości rozwojowych gminy oraz opracowanie planu operacyjnego Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030. Strategia jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz lokalnych we współpracy z innymi samorządami, administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi.

Zarządzenie Nr 542021 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 - doc.

Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 - skan dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021 - 2030 - doc.

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021 - 2030 - pdf.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030

Sprawozdanie z przebiegu i wynikow konsultacji_Dębno

SR_Dębno_projekt_po konsultacjach i opiniowaniu_24.05

Sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

______________________________________________________________________________________________________

Raporty przedstawiające przebieg i wyniki konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

Raport przedstawiający przebieg i wyniki konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Raport przedstawiający przebieg i wyniki konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Dudek-Mól

podinspektor ds. działań promocyjno-informacyjnych,

rozwoju gospodarczego oraz Strategii Rozwoju Gminy Dębno

tel. 14 631 85 88, e-mail: katarzyna.dudek@gminadebno.pl

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny