Ostatnie wydarzenia

Zaproszenie na IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

2.08.2021
Zaproszenie na IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno, Dębińskie Centrum Kultury oraz Sołectwo Doły serdecznie zapraszają na IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno, który odbędzie się 8 sierpnia 2021 r. w miejscowości Doły – teren przy amfiteatrze. W trakcie wydarzenia nie zabraknie sportowych emocji, które zagwarantują reprezentacje poszczególnych sołectw. Ponadto w programie: występ J. Świstaka i T. Malika, występy zespołów Dołowianie i Remo oraz gwiazdy wieczoru: KORDIANA.

Od godz. 14:00 do 20:00 będzie można bez rejestracji zaszczepić się przeciw COVID-19 jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Podczas rejestracji potrzebny będzie wyłącznie dowód osobisty.

Na gości wydarzenia czekać będą sportowe emocje,  atrakcje dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne.

Szczepimy się w gminie Dębno

2.08.2021
Szczepimy się w gminie Dębno

W dniu  8 sierpnia 2021 r. w miejscowości Doły, podczas IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno będzie można bez rejestracji zaszczepić się przeciw COVID-19 jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Podczas rejestracji potrzebny będzie wyłącznie dowód osobisty.

Na gości wydarzenia czekać będą sportowe emocje,  atrakcje dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. Na zakończenie gwiazda wieczoru – KORDIAN.

Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

30.07.2021
Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

W niedziele, 15 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Dębnie odbędzie się II Turnieju Piłki Siatkowej pn „Siatkarskie lato na orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z terenu naszej gminy składające się z mieszkańców gminy. Składy mogą być uzupełnione graczami spoza terenu gminy na zasadach opisanych w regulaminie.

Zaproszenie do udziału w IV Dębińskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego

30.07.2021
Zaproszenie do udziału w IV Dębińskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego

W sobotę, 14 sierpnia 2021 r. wystartuję IV Dębińska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Dębno rozgrywana na wielofunkcyjnym boisku Orlik. Prawo udziału w lidze mają zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Dębno, którzy nie są zawodowymi graczami tenisa ziemnego. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13 sierpnia 2021r.: telefonicznie 507369351 lub osobiście u animatora na terenie Orlika oraz niezbędne jest doręczenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych i zgód w wyżej wymienionym terminie: zgłoszenia do ligi  (załącznik nr 1 do regulaminu), oświadczeń pełnoletnich uczestników (załącznik nr 2 do regulaminu). Z ramienia Urzędu Gminy Dębno osobą do kontaktu jest Robert Matura 14 631 85 54

    Trening systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

    30.07.2021
    Trening systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

    W niedzielę 1 sierpnia, w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17.00 nadany zostanie przez Ochotnicze Straże Pożarne akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe - dźwięk modulowany w okresie trzech minut.

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje

    30.07.2021
    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do pubicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład Zasobu Właności Rolnej Skarbu Państwa.

    Jaworsko. Przebudowa pasów z budową chodnika

    29.07.2021
    Jaworsko. Przebudowa pasów z budową chodnika

    Gmina Dębno pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Jaworsko, przy budynku szkoły. W ramach zadania zaplanowano przebudowę obecnego przejścia dla pieszych polegającą m.in. budowie progu zwalniającego, zwężeniu jezdni oraz na odnowieniu pasów. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wraz z krawężnikiem na odcinku ok.170 m.

    Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

    28.07.2021
    Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych
    Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? A może znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagród „Amicus Hominum” i Kryształy Soli”. Do 16 sierpnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

    Zaproszenie do udziału w IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

    28.07.2021
    Zaproszenie do udziału w IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

    W niedzielę, 8 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 przy scenie w Dołach odbędzie się IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z poszczególnych sołectw z terenu gminy Dębno, które do 30.07.2021 zgłoszą swój udział w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji (II piętro, p.212A). Każde sołectwo może reprezentować tylko 1 drużyna.

    Drużyny, zgłoszone do turnieju, rywalizując o miano najlepszej wsi. Zawodnicy będą musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale również zręcznością i pomysłowością.

    Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i do wspierania swojej reprezentacji.

    Informacja o kwalifikacji wojskowej

    26.07.2021
    Informacja o kwalifikacji wojskowej

    Urząd Gminy Dębno  informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 10 sierpnia 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r., natomiast 6 września 2021 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

    Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 r., oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywane są również kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

    Drukuj drukuj

    Konsultacje społeczne Gminy Dębno na lata 2021-2030

    Strona główna » Konsultacje społeczne Gminy Dębno na lata 2021-2030

    Gmina Dębno ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030

    Konsultacja społeczne w Gminie Dębno trwać będą od 15 kwietnia do 20 maja 2021 r. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030. Konsultacje społeczne dotyczą spraw ważnych dla gminy i jej mieszkańców. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznych decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy. Głównym celem konsultacji jest wspólne wypracowanie możliwości rozwojowych gminy oraz opracowanie planu operacyjnego Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030. Strategia jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

    W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz lokalnych we współpracy z innymi samorządami, administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi.

    Zarządzenie Nr 542021 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 - doc.

    Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 - skan dokumentu

    _________________________________________________________________________________________________

    Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021 - 2030 - doc.

    Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021 - 2030 - pdf.

    _________________________________________________________________________________________________

    Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030

    _________________________________________________________________________________________________

    Sprawozdanie z przebiegu i wynikow konsultacji_Dębno

    SR_Dębno_projekt_po konsultacjach i opiniowaniu_24.05

    _________________________________________________________________________________________________

    Osoba do kontaktu:

    Katarzyna Dudek-Mól

    podinspektor ds. działań promocyjno-informacyjnych,

    rozwoju gospodarczego oraz Strategii Rozwoju Gminy Dębno

    tel. 14 631 85 88, e-mail:  katarzyna.dudek@gminadebno.pl

    Kapliczki Małopolski     

    W górę
    Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
    Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
    nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12