Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wydziały i referaty

Wydział Edukacji i Finansów Oświaty

Wydział realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

 • prowadzenia spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
 • inicjowania i koordynowania prac związanych z przygotowaniem rozwiązań dotyczących zagadnień polityki oświatowej i społecznej
Imię i nazwiskostanowiskonr pokojukontakte-mail
Jacek Szklarz kierownik Wydziału 105
14 631 85 65 jacek.szklarz@gminadebno.pl
Teresa Gurgul inspektor ds. księgowości budżetowo-finansowej 103 14 631 85 85 teresa.gurgul@gminadebno.pl
Monika Malinowska inspektor ds. księgowości budżetowo-finansowej 204 14 631 85 92 monika.malinowska@gminadebno.pl
Małgorzata Barnacka-Kargol inspektor ds. księgowości budżetowo-finansowej 204 14 631 85 92 malgorzata.barnacka@gminadebno.pl
Wioleta Salach inspektor ds. księgowości budżetowo-finansowej 103 14 631 85 85 wioleta.salach@gminadebno.pl
Joanna Całka inspektor ds. księgowości budżetowo-finansowej 103 14 631 85 85 joanna.calka@gminadebno.pl
Joanna Kubicka podinspektor ds. oświaty 115 14 631 85 86 joanna.kubicka@gminadebno.pl
Mariola Adamczyk inspektor ds. oświaty 109 14 631 85 86 mariola.adamczyk@gminadebno.pl

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Wydział realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

 • koordynowania programów polityki inwestycyjnej gminy,
 • prowadzenia i rozliczania inwestycji,
 • prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i remontami kanalizacji deszczowej,
 • przygotowania postępowań przetargowych dla zadań ujętych w budżecie gminy

ZAŁATW SPRAWĘ

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt e-mail
Andrzej Jodłowski kierownik Wydziału 211 14 631 85 74 andrzej.jodlowski@gminadebno.pl
Tomasz Oberc inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego 210 14 631 85 78 tomasz.oberc@gminadebno.pl
Anna Guzek inspektor ds. inwestycji 207 14 631 85 76 anna.guzek@gminadebno.pl
Magdalena Szpak
podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa 2 14 631 85 82
Barbara Gołąb inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 206A 14 631 85 93 barbara.golab@gminadebno.pl
Monika Gagatek
podinspektor ds. ochrony środowiska i ds. rozgraniczeń 215 14 631 85 75 monika.gagatek@gminadebno.pl
Monika Rychlicka inspektor ds. inwestycji 207 14 631 85 76 monika.rychlicka@gminadebno.pl
Karolina Nowak podinspektor ds. czystego powietrza "EKODORADCA" 215 14 631 85 95 karolina.nowak@gminadebno.pl
Żaneta Sambor

207
14 631 85 76 zaneta.sambor@gminadebno.pl

Wydział Finansowo - Podatkowy

Wydział realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

 • prowadzenia rachunkowości Urzędu,
 • przygotowania materiałów dotyczących gospodarki finansowej i sprawozdawczości,
 • prowadzenia księgowości budżetu gminy z uwzględnieniem rodzajów zadań i źródeł finansowania,
 • kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wpływających do księgowości, dekretacji, zatwierdzenia do wypłaty,
 • podatków gminnych,
 • opłat lokalnych,
 • pomocy publicznej
 • rachunkowości podatkowej
 • obsługi księgowej jednostek oświatowych

ZAŁATW SPRAWĘ

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakte-mail
Barbara Armatys kierownik Wydziału 108 14 631 85 68
Małgorzata Gurgul Główny Księgowy Urzędu 111 14 631 85 52 malgorzata.gurgul@gminadebno.pl
Agata Klimek inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69 agata.klimek@gminadebno.pl
Magdalena Wróbel stanowisko ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69 magdalena.wrobel@gminadebno.pl
Sylwia Szczecina inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69 sylwia.szczecina@gminadebno.pl
Maria Bączek inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 112 14 631 85 71 maria.baczek@gminadebno.pl
Maria Wójcik inspektor ds. księgowości podatkowej 113 14 631 85 71 maria.wojcik@gminadebno.pl
Renata Kargol inspektor ds. zaświadczeń i kontroli podatkowej 112 14 631 85 71 renata.kargol@gminadebno.pl
Sylwia Płachno podinspektor ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 14 631 85 94 sylwia.plachno@gminadebno.pl

Wydział Organizacyjny

Wydział realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

 • organizacji Urzędu,
 • obsługi organów gminy,w tym:-obsługa Biura Rady Gminy-obsługa Sekretariatu-Biuro Obsługi Klienta
Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakte-mail
Iwona Borowiec kierownik Wydziału Organizacyjnego 205 14 631 85 61 iwona.borowiec@gminadebno.pl
Kamila Drużkowska-Mytnik inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi klienta 14 631 85 60 sekretariat@gminadebno.pl
Elżbieta Nowak inspektor ds. samorządowych 105 14 631 85 73 sekretariat@gminadebno.pl
Małgorzata Bolek inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych 217 14 631 85 57 malgorzata.bolek@gminadebno.pl
Paulina Sowa podinspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy 204A 14 631 85 72 paulina.powroznik@gminadebno.pl
Marcin Pilch informatyk 224 14 631 85 77 marcin.pilch@gminadebno.pl
Łukasz Franczyk informatyk 224 14 631 85 77 lukasz.franczyk@gminadebno.pl

Referat Ewidencji, Spraw Społecznych i Sportu

Wydział realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

 • ewidencji ludności, zameldowania i wydawania dowodów osobistych
 • ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji polityki społecznej gminy
 • współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
 • współpracy z klubami, stowarzyszeniami i szkołami w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej
 • obsługi i funkcjonowania Hali widowiskowo-sportowej w Dębnie
 • organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych

ZAŁATW SPRAWĘ

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt e-mail
Anna Jakubas kierownik Referatu 216 14 631 85 56 anna.jakubas@gminadebno.pl
Barbara Szostak inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw zameldowania, profilaktyki uzależnień oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 102 14 631 85 58 barbara.szostak@gminadebno.pl
Agata Batko inspektor ds. współpracy z OSP, ewidencji gospodarczej, sprzedaży alkoholi i transportu publicznego 102A 14 631 85 66 agata.batko@gminadebno.pl
Agnieszka Grochola inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw zameldowania 101 14 631 85 63 agnieszka.grochola@gminadebno.pl
Robert Matura podinspektor ds. sportu 107 14 631 85 54 robert.matura@gminadebno.pl
Michał Migda stanowisko ds. obsługi hali michal.migda@gminadebno.pl

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Referat realizuje zadania z zakresu:

 • przygotowania oraz wdrażania projektów realizowanych przez gminę w oparciu o środki zewnętrzne
 • przygotowania i rozliczania zadań wyodrębnionych jako fundusz sołecki
 • prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
 • promocji Gminy Dębno oraz jej walorów turystycznych i historycznych
 • realizacji zadań związanych z nadaniem tytułów oraz przeprowadzenia konkursów gminnych
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach kultury
 • monitorowania Strategii Rozwoju Gminy
 • prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i remontami gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oświetlenia ulicznego i rowów przydrożnych
 • prowadzenia ewidencji, przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych

ZAŁATW SPRAWĘ

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju Kontakt e-mail
Agnieszka Kądziołka kierownik Referatu 212 14 631 85 55 agnieszka.kadziolka@gminadebno.pl
Grzegorz Zarych podinspektor ds. funduszy zewnętrznych 214 14 631 85 87 grzegorz.zarych@gminadebno.pl
Karolina Chrząszcz podinspektor ds. realizacji funduszu sołeckiego 208 14 631 85 83 karolina.chrzaszcz@gminadebno.pl
Katarzyna Dudek -Mól podinspektor ds. działań promocyjno-informacyjnych, rozwoju gospodarczego oraz Strategii Rozwoju Gminy Dębno 212A 14 631 85 88 katarzyna.dudek@gminadebno.pl
Mariola Jewuła podinspektor ds. zamówień publicznych 209 14 631 85 84 mariola.jewula@gminadebno.pl
Karolina Kupiec podinspektor ds. zamówień publicznych 209 14 631 85 84 karolina.kupiec@gminadebno.pl
Anna Łanocha podinspektor ds. realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych, placy postojowych i oświetlenia ulicznego 208 14 631 85 83 anna.lanocha@gminadebno.pl
Maria Myszka podinspektor ds. funduszy zewnętrznych oraz realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 214 14 631 85 87 maria.myszka@gminadebno.pl

Lucyna Matura

stanowisko ds. promocji

213 14 631 85 64 lucyna.matura@gminadebno.pl

Stanowiska ds. kadr i płac

Stanowiska ds. kadr i płac realizują zadania z zakresu:

 • prowadzenia spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych, w tym oświaty
 • obsługi księgowo-finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • prowadzenia spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt e-mail
Magdalena Bator
inspektor ds. kadr pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Oświatowych
109 14 631 85 80 magdalena.bator@gminadebno.pl
Magdalena Robak inspektor ds. płac Jednostek Oświatowych 114 14 631 85 70
magdalena.nalepka@gminadebno.pl
Elżbieta Gurgul inspektor ds. płac pracowników samorządowych Urzędu Gminy, obsługa PKZP oraz ZFŚS 114 14 631 85 70
elzbieta.gurgul@gminadebno.pl

Radca Prawny

Waldemar Maciej Stodolak

Agnieszka Kurowska - Pigieł

Jest podporządkowany bezpośrednio Wójtowi, wykonuje czynności z zakresu obsługi i doradztwa prawnego dla organów Gminy i jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Gminy i pracowników Urzędu.

download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA