Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
07 gru 2022
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie:

  • od marca do grudnia 2024 r.

Do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych << kliknik, aby powiększyć

Zestawienie jak kształtował się tonaż odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych latach na terenie Gminy Dębno:

LP.

ROK

ODEBRANE OPADY KOMUNALNE (MG)

1.

2014

1 206,30 Mg

2.

2015

1 187,90 Mg

3.

2016

1 353,14 Mg

4.

2017

1 636,27 Mg

5.

2018

1 711,55 Mg

6.

2019

1 972,384 Mg

7.

2020

2 290,130 Mg

8.

2021

2 930,070 Mg

9.

2022

2 756,600 Mg

10.

2023

2 872,89 Mg

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dębno

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 13.03.2023 r. otwarty został PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno w Woli Dębińskiej, w sąsiedztwie Oczyszczalni Ścieków Wola Dębińska.

PSZOK czynny:

  • poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00
  • czwartek -piątek od 9:00 do 17:00
  • w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 7:00 do 15:00 (po pracującej sobocie poniedziałek nieczynne)

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

ODPADY NIEPOSEGREGOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE !

Ilość i rodzaj przyjmowanych do PSZOK odpadów komunalnych oraz ich limity określa Regulamin PSZOK. Odpady komunalne selektywnie zebrane wymienione
w załączniku przyjmowane będą bez ograniczeń, za wyjątkiem dwóch frakcji odpadów, których ilość jest limitowana, są to:

  • opony z samochodów osobowych (8 szt. na nieruchomość / lokal mieszkalny / 6 miesięcy),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (500 kg na nieruchomość / lokal mieszkalny / 6 miesięcy).

W PSZOK Gminy Dębno przyjmowane są odpady komunalne zebrane wyłącznie selektywnie, w tym:

a) Papier i tektura
b) Szkło
c) Metale
d) Tworzywa sztuczne
e) Odpady wielomateriałowe
f) Odpady kuchenne i ogrodowe
g) Odpady mineralne
h) Tekstylia
i) Drewno
j) Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia)
k) Odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory)
l) Inne kategorie - odpady komunalne budowlane
m) Odpady wielkogabarytowe
n) Odpady z terenów zielonych
o) Zużyte opony w ilości 8 sztuk raz na 6 miesięcy z jednego adresu
p) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
q) Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 500 kg raz na 6 miesięcy

Do PSZOK Gminy Dębno nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne,
b) szkło zbrojone i hartowane,
c) odpady zawierające azbest,
d) części samochodowe (z wyjątkiem opon),
e) materiały izolacyjne, takie jak: wełna mineralna, papa.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - kontakt:
tel. 14 631 85 89

Regulamin-docx

how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie