Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Skarbnik Gminy

Jacek Szklarz

pokój 108

kontakt:14 631 85 68

skarbnik@gminadebno.pl

Stanowisko piastuje od 12 czerwca 2024 r.

kompetencje:

 • kierowanie Wydziałem Finansowo-Podatkowym,
 • realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo - księgowym,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • opracowywanie projektu budżetu Gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów,
 • planowanie potrzeb finansowych gminy,
 • dokonywanie analizy budżetu i przekazywanie Wójtowi informacji o jej wynikach,
 • przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 • przestrzeganie dyscypliny finansowej,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instytucji obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
 • kontrola finansowa komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie działalności finansowej,
 • współpraca z instytucjami mającymi ustawowy nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową gminy,
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów gminy,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny