Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

pokój 108

kontakt:14 631 85 68

skarbnik@gminadebno.pl

kompetencje:

  • realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo - księgowym,
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • opracowywanie projektu budżetu Gminy,
  • dokonywanie analizy budżetu i przekazywanie Wójtowi informacji o jej wynikach,
  • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instytucji obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
  • kontrola finansowa komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie działalności finansowej,
  • współpraca z instytucjami mającymi ustawowy nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową gminy,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie