Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej gminy Dębno

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dębno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej gminy Dębno zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Dębno www.gminadebno.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

Strona internetowa gminy Dębno jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie opisane zdjęcia, filmy nie mają napisów.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Stan dosępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów.
- Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących.
- Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.
- Responsywność wyświetlanych plików graficznych na niestandardowych rozdzielczościach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Małgorzata Bolek
e-mail: malgorzata.bolek@gminadebno.pl
Telefon: 14 631 85 57

Marcin Pilch
e-mail: marcin.pilch@gminadebno.pl
Telefon: 14 631 85 77

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240:

1. Do siedziby Urzędu Gminy Dębno w miejscowości Wola Dębińska 240 - można dotrzeć drogą gminną. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do urzędu gminy znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna - brak autobusów niskopodłogowych.

2. Opis dostępności parkingu:
Urząd Gminy Dębno posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Opis dostępności wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla osób

z niepełnosprawnością ruchową,znajduje się od południowej strony budynku urzędu gminy - przy parkingu głównym, przed budynkiem, do których prowadzi podjazd. Otwierane skrzydłowe wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
Przy wejściu głównym, na parterze znajduje się Dziennik Podawczy, który spełnia funkcję punktu informacyjnego, zaopatrzonego w przenośną pętlę indukcyjną.

W obrębie wejścia brak aktualnej tablicy informacyjnej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w formie wzrokowej, słuchowej czy dotykowej.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.


4. Opis dostępności toalet:

Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdej z trzech kondygnacji budynkuurzędu gminy.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.


5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:

W budynku brak windy ułatwiającej dostęp na każde piętro.
W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Urząd zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ZARZĄDZENIE NR 72/2021 WÓJTA GMINY DĘBNO z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: wstępu do budynku Urzędu Gminy Dębno osoby korzystającej z psa asystującego.

c) Wprowadzono "Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Dębno".

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 WÓJTA GMINY DĘBNO z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia "Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Dębno".

W dniu 10.02.2023 r. złożony został do PFRON wniosek w sprawie uczestnictwa w realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III - edycja 2023".

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Analiza stanu zapewnienia dostępnosci oraz plan działania - PDF

Analiza stanu zapewnienia dostępnosci oraz plan działania - DOC

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny