Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej gminy Dębno

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dębno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej gminy Dębno zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Dębno www.gminadebno.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona internetowa gminy Dębno jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Małgorzata Bolek
e-mail: malgorzata.bolek@gminadebno.pl
Telefon: 14 631 85 57

Marcin Pilch
e-mail: marcin.pilch@gminadebno.pl
Telefon: 14 631 85 77

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240:

1. Do siedziby Urzędu Gminy Dębno w miejscowości Wola Dębińska 240 - można dotrzećć drogą gminną. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do Urzędu Gminy znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna - brak autobusów niskopodłogowych.

2. Opis dostępności wejścia:
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od południowej strony budynku Urzędu Gminy przy parkingu głównym przed budynkiem do których prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Otwierane skrzydłowe wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

3. Opis dostępności parkingu:
Urząd Gminy Dębno posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostępności toalet:
Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdej z trzech kondygnacji budynku.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.


5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
a) W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

b) Urząd zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ZARZĄDZENIE NR 72/2021 WÓJTA GMINY DĘBNO z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: wstępu do budynku Urzędu Gminy Dębno osoby korzystającej z psa asystującego.

c) Wprowadzono "Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Dębno".

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 WÓJTA GMINY DĘBNO z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia "Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Dębno".

6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
tablica informacyjna umieszczona na parterze, naprzeciwko Dziennika Podawczego. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

7. Dziennik Podawczy znajduje się na parterze przy wejściu głównym do urzędu.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

download
Załatw sprawę
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie