Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zakończony został remont drogi gminnej nr 81 w miejscowości Maszkienice.

Zakres robót związanych z wykonaniem odwodnienia i remontem drogi miał na celu uregulowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed degradacją spowodowaną warunkami atmosferycznymi i dużym ruchem pojazdów w związku z planowaną rozbudową na tym terenie.

Całkowita wartość zadania sięga blisko 56 tys. zł.

Środki wykorzystane na realizację zadania pochodzą z Funduszu Sołectwa wsi Maszkienic oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dniu 23 listopada 2021 roku dokonano odbioru robót związanych z remontem drogi gminnej o nazwie Pańska Góra w sołectwie Łysa Góra.

Prace przy przebudowie drogi polegały na wykonaniu nakładki asfaltowej, podbudowie i ofosowaniu wraz z odwodnieniem oraz położeniu masy bitumicznej na odcinku sięgającym ponad 400 m.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargowej było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.

Koszt całości inwestycji to 159 285,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Blisko 300 tys. zł. kosztował remont drogi usytuowanej w miejscowości Sufczyn.

Zadanie było realizowane w miesiącach od września do listopada i zakończone zostało odbiorem prac, polegających na remoncie drogi gminnej pn. Rajsko do Zagórza.

Prace polegały na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na odcinku sięgającym prawie 1200 m.

Inwestycja była dofinansowana z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

Ponad 3,4 mln złotych dotacji dostała Gmina Dębno w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki tym środkom finansowym zostaną zrealizowane inwestycje drogowe i kanalizacyjne w naszej gminie. Remontom zostaną poddane następujące odcinki dróg:

-Łysa Góra-dz.ew.482

-Sufczyn-Rajsko do Zagórza

-Niedźwiedza-Nowa Wieś.

Znaczna część dotacji zostanie przeznaczona na budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej tym razem dla Dębna, Jastwi i Porąbki Uszewskiej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny