Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Konta bankowe

I. Obsługa budżetu:

BS Brzesko o/Dębno
87 9453 0009 0030 0300 0202 0001

 • dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)
 • opłaty za wydanie dowodu osobistego
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

II. Obsługa Urzędu Gminy Dębno - dochody

BS Brzesko o/Dębno
51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

 • podatki i opłaty lokalne
 • odsetki od nieterminowych wpłat należności
 • opłata skarbowa
 • opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • opłata za najem i dzierżawę mienia komunalnego
 • partycypacja w kosztach budowy kanalizacji, wodociągu itp.
 • opłata za wywóz odpadów stałych itp.

III. Obsługa Urzędu Gminy - wydatki

BS Brzesko o/Dębno
24 9453 0009 0030 0300 0026 0003

IV. Urząd Gminy - sumy depozytowe

BS Brzesko o/Dębno
40 9453 0009 0030 0300 0026 0006

 • wadia przetargowe
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny