Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Konta bankowe

I. Obsługa budżetu:

BS Brzesko o/Dębno
87 9453 0009 0030 0300 0202 0001

 • dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)
 • opłaty za wydanie dowodu osobistego
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

II. Obsługa Urzędu Gminy Dębno - dochody

BS Brzesko o/Dębno
51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

 • podatki i opłaty lokalne
 • odsetki od nieterminowych wpłat należności
 • opłata skarbowa
 • opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • opłata za najem i dzierżawę mienia komunalnego
 • partycypacja w kosztach budowy kanalizacji, wodociągu itp.
 • opłata za wywóz odpadów stałych itp.

III. Obsługa Urzędu Gminy - wydatki

BS Brzesko o/Dębno
24 9453 0009 0030 0300 0026 0003

IV. Urząd Gminy - sumy depozytowe

BS Brzesko o/Dębno
40 9453 0009 0030 0300 0026 0006

 • wadia przetargowe
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA