Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Zastepca wójta gminy Dębno

Jacek Szklarz

pokój 105

kontakt:14 631 85 65

sekretariat: 14 631 85 73

zastepcawojta@gminadebno.pl

Piastuje funkcję Zastępcy od 2019 roku.

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Kompetencje:

  • Zastępowanie Wójta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
  • Przejmowanie zadań i kompetencji Wójta w przypadkach określonych w art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na czas określony w art. 28g ust. 6 w/cyt. Ustawy,
  • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia,
  • Sprawowanie nadzoru nad Referatem Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji oraz Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
  • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie