Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (edycja 2023 r.)


Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w postaci progu zwalniającego płytowego o pow. 28 m2,
- budowę oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych,
- budowę chodnika o pow. 21 m2 i utwardzenia terenu o pow. 97 m2 wraz
z przebudową zjazdów zwykłych
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Łoniowej.

Całkowity koszt zadania: 141 000,00 zł.
Dofinansowanie pozyskane ze środków budżetu państwa: 100 000,00 zł.

W 2022 r. Gmina Dębno pozyskała dotację na wykonanie zadania pn. Remont konserwatorski cmentarza wojennego nr 281 z okresu I wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego w Dębnie.


Zakres zadania obejmuje:

1. Wycięcie istniejącej zieleni (w tym prace pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu w obrębie kwater).

2. Wyrównanie powierzchni kwatery żołnierzy sprzymierzonych, wypoziomowanie i doprowadzenie do jednej wysokości wszystkich nagrobków z możliwością wykonania w razie potrzeby nowych fundamentów, wyrównanie słupków ogrodzenia.

3. Ograniczenie mogił krawężnikami betonowymi typu parkowego (w układzie przyjętym wg opracowania P. Jerzego Drogomira), z wyprofilowaniem trawiastej powierzchni mogił ok 10 cm powyżej otaczającego terenu.

4. Oczyszczenie elementów kamiennych i betonowych z mchów i porostów, uzupełnienie ubytków i zakonserwowanie całości (nagrobków, steli, krzyża wielokulturowego kwatery rosyjskiej, słupków ogrodzenia, pomnika centralnego), konserwacji krzyży i tabliczek nagrobnych - wg załączonego programu prac konserwatorskich.

5. W obrębie kwatery rosyjskiej przesuniecie obu nagrobków do przodu celem częściowego odtworzenia pierwotnego układu kompozycyjnego.

6. Przeniesienie tabliczek z frontu krzyża: jednej na cokół pomnika, tablicy nr 36 na dodatkową mogiłę w większej kwaterze.

7. Rekonstrukcja furtki zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

8. W obrębie kwatery żołnierzy sił sprzymierzonych odtworzenie brakującej mogiły (nr 38 na rysunku rzuty kwatery), odtworzenie nagrobka i przeniesienie tablicy z kwatery rosyjskiej.

9. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza.

10. Demontaż wtórnego kwietnika przy pomniku centralnym.

Całkowity koszt zadania: 335 298,00 zł

Dofinansowanie:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego "Groby i cmentarze wojenne w kraju" w kwocie 200 452,80 zł

- ze środków finansowych Wojewody pochodzących z budżetu państwa w kwocie 96 845,20 zł

RZĄDOWY PROGRAM
OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ
im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024
(edycja 2022 r.)

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- przebudowę przejścia dla pieszych w postaci progu zwalniającego płytowego o długości 4,5 m z wzniesieniem +10 cm wraz z częścią chodnika

- wykonanie oświetlenia ulicznego i oznakowanie przejścia dla pieszych

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie miejscowości Maszkienice

Dofinansowanie: 92 308 zł


how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie