Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logotypy

Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Gminie Dębno poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska

Operacja pn. Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Gminie Dębno poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska mająca na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz zaspokajanie potrzeby ruchu, zabawy, integracji mieszkańców poprzez budowę 2 placów zabaw oraz modernizację 1 w miejscowościach: Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

W 2022 roku Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie na realizację operacji pn.
"Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Gminie Dębno poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Dębno, Jastew, Porąbka"

W ramach przedsięwzięcia zostaną zamontowane urządzenia m. innymi:

- huśtawka ważka 1 szt.
- zawiesie typu Bocianie gniazdo 1 szt.
- trampolina integracyjna 1 szt.
- huśtawka potrójna 1 szt.
- linarium obrotowy 1 szt.
- linarium K2 1 szt.
- zestaw sportowo - sprawnościowy 1 szt.
- zestaw mini park linowy 1 szt.
- ławka Viking Bis - 2 szt.
- kosz na śmieci - 1 szt.
- tablica informacyjna 1 szt.
- zestaw orbis 1 szt. (tylko Porąbka Uszewska)

Planowany efekt prac przyczyni się do bogacenie oferty turystycznej i ciekawych form spędzania czasu wolnego, pobudzenie aktywności mieszkańców, mająca na celu zwiększenie liczb miejsc integracji społeczności lokalne, jak również do poprawy wizerunku miejscowości.


Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ,,Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II poł. XIX wieku w Porąbce Uszewskiej mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II poł. XIX wieku w Porąbce Uszewskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

W 2022 roku Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie na realizację operacji pn. "Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II poł. XIX wieku w Porąbce Uszewskiej".

Zakres prac objętych operacją obejmuje:

- konserwację rzeźby kamiennej polichromowanej

- konserwację detalu architektonicznego prostego polichromowanego

- konserwację metalowych elementów

- konserwację płaskorzeźby polichromowanej

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.

Planowanym efektem prac jest powstrzymanie czynników degradujących obiekt oraz przywrócenie mu walorów estetyczno-wizualnych dla osiągnięcia założonego celu operacji.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ,,Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno - Dębczak, Jastew - Lesisko, Porąbka Uszewska - Rogal na terenie Gminy Dębno" mająca na celu operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2020 Gmina Dębno pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

na następujące zadanie:

"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno - Dębczak, Jastew - Lesisko, Porąbka Uszewska - Rogal

na terenie Gminy Dębno"

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno w miejscowościach:

  • Dębno - Dębczak,
  • Jastew - Lesisko,
  • Porąbka Uszewska - Rogal

Zakres prac obejmuje budowę:

  • rurociągu grawitacyjnego,
  • rurociągu tłocznego z przepompowniami sieciowymi.

Całkowity koszt zadania: 3 091 455,14 zł

Dofinansowanie: 1 494 214,00 zł

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny