Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ,,Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno - Dębczak, Jastew - Lesisko, Porąbka Uszewska - Rogal na terenie Gminy Dębno" mająca na celu operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2020 Gmina Dębno pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

na następujące zadanie:

"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno - Dębczak, Jastew - Lesisko, Porąbka Uszewska - Rogal

na terenie Gminy Dębno"

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno w miejscowościach:

  • Dębno - Dębczak,
  • Jastew - Lesisko,
  • Porąbka Uszewska - Rogal

Zakres prac obejmuje budowę:

  • rurociągu grawitacyjnego,
  • rurociągu tłocznego z przepompowniami sieciowymi.

Całkowity koszt zadania: 3 091 455,14 zł

Dofinansowanie: 1 494 214,00 zł

download
Załatw sprawę
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie