Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wójt gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

pokój 106

kontakt: 14 631 85 73

wojt@gminadebno.pl

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski został wybrany na kolejną kadencję w wyborach samorządowych w dniu 21.10.2018 r. Złożył uroczyste ślubowanie na Sesji Rady Gminy Dębno w dniu 19.11.2018 r. Funkcję Wójta piastuje od 2014 roku.

Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w kolejny roboczy dzień tygodnia.

Kompetencje:

  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • wykonywanie uchwały rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa,
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, w tym na zasadzie wyłączności projektu uchwały budżetowej oraz propozycji zmian w budżecie gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu, w tym, na zasadzie wyłączności, dokonywanie wydatków budżetowych oraz dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie