Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wojt gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

pokój 106

kontakt: 14 631 85 73

wojt@gminadebno.pl

Kompetencje:

  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • wykonywanie uchwały rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa,
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, w tym na zasadzie wyłączności projektu uchwały budżetowej oraz propozycji zmian w budżecie gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu, w tym, na zasadzie wyłączności, dokonywanie wydatków budżetowych oraz dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA