Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Odpady komunalne

UCHWAŁA Nr VI/339/2021RADY GMINY DĘBNO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr XIII/274/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku, w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Dębno. 11.06.2021 | BIP Urząd Gminy Dębno | Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VI/338/2021 RADY GMINY DĘBNO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 11.06.2021 | BIP Urząd Gminy Dębno | Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/329/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno. 28.05.2021 | BIP Urząd Gminy Dębno | Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębno Nr III/170/2020 z dnia 26 marca 2020 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr V/175/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wszelkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na tych drukach.

Nowy wzór deklaracji zamieszczamy poniżej.

Nowe przepisy wprowadziły nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie 14 dni. Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przypominamy, że na terenie Gminy Dębno stawka za odpady segregowane wynosi 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 84,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów po złożeniu deklaracji o kompostowaniu bioodpadów ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Dębno w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie od obowiązujących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonymi odrębną uchwałą Rady Gminy Dębno -wysokość tej opłaty wynosi 19,00 zł.

Opłatę należy wpłacać na Państwa indywidualny rachunek bankowy bez wezwania.

Dokumenty:

  • Deklaracja do pobrania w formacie PDF
  • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajduje się tutaj.
  • UCHWAŁA Nr VI/338/2021 RADY GMINY DĘBNO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty znajduje się tutaj
  • UCHWAŁA Nr VI/339/2021RADY GMINY DĘBNO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr XIII/274/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku, w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Dębno znajduje się tutaj.
  • Uchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno znajduje się tutaj
  • Uchwała w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się tutaj.

______________________________________________________________________________________________________

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Do pobrania:

GMINA DĘBNO - Biadoliny Szlacheckie, Perła, Sufczyn

GMINA DĘBNO - Dębno, Jaworsko, Łysa Góra

GMINA DĘBNO - Doły. Łoniowa, Niedźwiedza, Porąbka Uszewska

GMINA DĘBNO - Jastew, Maszkienice, Wola Dębińska

Odbiorem odpadów zmieszanych i posegregowanych zajmuje się firma FBSerwis Karptia sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
FBSerwis Karptia sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
e-mail: karpatia@fbserwis.pl
tel.: 14 621 45 85, 14 627 59 73
http://www.fbserwis.pl/

Linki do stron na temat systemu gospodarowania odpadami:
- https://naszesmieci.mos.gov.pl/
- http://www.mos.gov.pl/

Przejdź do: Zakład Usług Komunalnych
Przejdź do: Utylizacja azbestu
Przejdź do: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021 - II półrocze
Przejdź do: Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu ścieków
Przejdź do: Miejsce zagospodarowania odpadów komunlanych
Przejdź do: Adres punktu zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
Przejdź do: Elektrośmieci

download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA