Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Odpady komunalne

Odpady komunalne

  1. UCHWAŁA Nr I/534/2023 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Link: https://bip.malopolska.pl/debno,a,2228757,uchwala-nr-i5342023-rady-gminy-debno-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-metody-ustalania.html

  1. UCHWAŁA Nr VI/339/2021 RADY GMINY DĘBNO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr XIII/274/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku, w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Dębno.

Link: https://bip.malopolska.pl/debno,a,1949715,uchwala-nr-vi3392021-rady-gminy-debno-z-dnia-11-czerwca-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-rady-gminy-d.html

  1. UCHWAŁA Nr I/529/2023 RADY GMINY DĘBNO z dnia 31 stycznia 2021 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno.

Link: https://bip.malopolska.pl/debno,a,2228745,uchwala-nr-i5292023-rady-gminy-debno-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czyst.html

Wzór deklaracji zamieszczamy poniżej.


Nowe przepisy wprowadziły nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie 14 dni. Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przypominamy, że na terenie Gminy Dębno stawka za odpady segregowane wynosi 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 108,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów po złożeniu deklaracji o kompostowaniu bioodpadów ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Dębno w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie od obowiązujących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonymi odrębną uchwałą Rady Gminy Dębno -wysokość tej opłaty wynosi 25,00 zł.

Opłatę należy wpłacać na Państwa indywidualny rachunek bankowy bez wezwania.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie:

  • od lipca 2023 r. do lutego 2024 r.

Do pobrania:

_________________________________________________________________________________________________

Odbiorem odpadów zmieszanych i posegregowanych zajmuje się firma FBSerwis Karptia sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
FBSerwis Karptia sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
e-mail: karpatia@fbserwis.pl
tel.: 14 621 45 85, 14 627 59 73
http://www.fbserwis.pl/

Linki do stron na temat systemu gospodarowania odpadami:
- https://naszesmieci.mos.gov.pl/
- http://www.mos.gov.pl/

Przejdź do: Zakład Usług Komunalnych
Przejdź do: Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu ścieków
Przejdź do: Miejsce zagospodarowania odpadów komunlanych
Przejdź do: Adres punktu zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
Przejdź do: Elektrośmieci

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny