Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Nagrody i wyroznienia

Ranking Samorządów dziennika „Rzeczpospolita"
Gmina Dębno w kategorii gmin wiejskich zajęła w 2006 roku III miejsce kraju. Wśród kryteriów znalazła się m.in. kondycja finansowa, zaangażowanie inwestycyjne, współpraca z organizacjami pozarządowymi itp. Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Jerzy Buzek.

Wielkie Odkrywanie Małopolski
W 2007 roku w konkursie współorganizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego w kategorii wydarzenia zwyciężył Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny odbywający się w Dębnie. Samorząd jest jednym z jego głównych organizatorów.

Ogólnopolski Sportowy Turniej Miast i Gmin
W kategorii gmin wiejskich Gmina Dębno w 2007 roku po raz kolejny znalazła się w pierwszej trójce turnieju odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP.

Ranking gmin tygodnika „Wspólnota"
Gmina Dębno utrzymuje się w gronie najbardziej oszczędnych samorządów. W opublikowanym w 2008 r. rankingu tygodnika „Wspólnota", który jest pismem samorządu terytorialnego, znalazła się na 17 miejscu w kategorii gmin wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców. W poprzednich czterech latach gmina zawsze była wśród 20 najbardziej oszczędnych zajmując miejsca 14, 11, 17 i 8. Podstawowym wskaźnikiem branym pod uwagę przy konstruowaniu rankingu były wydatki na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uwzględniano wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na remonty.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”
W październiku 2016 roku Gmina Dębno została uhonorowana certyfikatem "Samorządowy Lider Edukacji". Eksperci z uznaniem odnieśli się do inicjatyw oświatowych gminy i pozytywnie ocenili wdrożony na jej terenie model polityki edukacyjnej. Komisja podkreśliła również duże zaangażowanie w sprawy oświatowe Wójta Gminy Dębno, Wiesława Kozłowskiego.

Laur Społecznego Zaufania
W maju 2017 roku Gmina Dębno została odznaczona certyfikatem "Laur Społecznego Zaufania". To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest za rzetelność, najwyższą jakość oferowanych usług, wysoki standard obsługi klientów i respektowanie praw konsumenta. Warto podkreślić fakt, że Laur Społecznego Zaufania przyznawany jest wyłącznie na wniosek klientów.

download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA