Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Środki rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2023 roku.

Przedmiotem inwestycji był remont istniejących dróg gminnych dojazdowych. Zadanie dofinansowane prawie 1 mln zł (921 671 zł) ze środków budżetu państwa, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych:

Remont drogi gminnej 250253K Niedźwiedza-Nowa Wieś, w km 0+060 - 0+660 (600m drogi) - wartość zadania 289 936,15 zł. Zadanie dofinansowane kwotą 231 948,00 zł

Zakres inwestycji obejmował:

- skropienie nawierzchni asfaltem

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t

-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t w ilości 50 kg/m

- mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV ścięcie poboczy

- podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy

Remont drogi gminnej 250273K Dębno-Porąbka Uszewska w miejscowości Dębno w km 0+000 do 0+735(735 m drogi)- wartość zadania 389 269,97 zł. Zadanie dofinansowane kwotą 311 415,00 zł

Zakres inwestycji obejmował:

- skropienie nawierzchni asfaltem

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t

-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t w ilości 50 kg/m

- mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV ścięcie poboczy

- podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy

Remont drogi gminnej 250273K Sufczyn-Wola Dębińska w miejscowości Sufczyn, Perła, w km 1+100 - 2+100 wartość zadania 477 682,80 zł. Zadanie dofinansowane kwotą 378 308,00

Zakres inwestycji obejmuje:

- skropienie nawierzchni asfaltem

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t

-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t w ilości 50 kg/m

- mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV ścięcie poboczy

- podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy

- Oznakowanie

28 grudnia 2021 r. podpisano protokół odbioru prac związanych z inwestycją, na którą Gmina Dębno pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego


Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej nr 250876K Biadoliny Szlacheckie - Hodowlana w msc. Biadoliny Szlacheckie dz. ew. nr 106 na odcinku 630mb.

Zakres inwestycji obejmował:

-wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych

-wyrównanie istniejącej podbudowy

-poszerzenie skrzyżowania

-mechaniczne plantowanie terenu

-ścięcie poboczy oraz ich utwardzenie.

Całkowity koszt zadania: ponad 136 tysięcy złotych

Dofinansowanie: 100 000,00 zł


how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny