Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich


Gmina Dębno zrealizowała projekt polegającego na budowie parkingu typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich. Inwestycja została sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowo wybudowany parking powstał przy budynku PKP w Biadolinach Szlacheckich. Budowa obiektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dla mieszkańców na miejsca postojowe przy PKP. Obiekt działa w systemie "Parkuj i Jedź" ("Park&Ride"), co oznacza, że przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników, którzy po zaparkowaniu, pozostawiają pojazdy i dalszą podróż kontynuują środkami transportu zbiorowego. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie obiektu, został on ogrodzony i oświetlony. Do dyspozycji mieszkańców jest 50 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszona wiata z 30-ma miejscami dla rowerów.


Celem budowy parkingu "Parkuj i Jedź" jest integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Inwestycja stwarza możliwości dla mieszkańców pobliskich okolic, którzy pozostawiają samochody, a także rowery na parkingu, celem przesiadki do środków zbiorowej komunikacji (PKP).


Całkowity koszt zadania: 510 353,01
Dofinansowanie: 424 999,94

Logotyp

Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach SzlacheckichPark&Ride w Biadolinach SzlacheckichPark&Ride w Biadolinach Szlacheckich

Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich


Projekt: "Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR.

Projekt zmierzał do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcą dla projektu była Gmina Gnojnik, która wytypowana została jako lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań poza Gminą Dębno były jeszcze następujące Gminy: Borzęcin, Czchów, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

Logotyp

Tablica

Projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.

Projekt zmierzał do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcą dla projektu była Gmina Gnojnik, która wytypowana została jako lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań poza Gminą Dębno były jeszcze następujące Gminy: Borzęcin, Czchów, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

Logotyp

Tablica

how_to_vote
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
download
Załatw sprawę