Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomagają chronić środowisko, ale także dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.

Lista banków, które w ramach programu "Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępna jest pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/.

Zasady

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przeznaczony jest na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami przysługuje dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Formy Dofinansowania

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/ )

Zestawienie udziału gminy Dębno

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie od początku podpisania porozumienia z WFOŚiGW
na terenie Gminy Dębno:

448

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:

355

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:

193

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:

3 773 725,26 zł

Program Czyste PowietrzeProgram Czyste PowietrzeProgram Czyste PowietrzeProgram Czyste Powietrze

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/zestawienie-gminy/

Co wprowadza uchwała antysmogowa Grzywna 5000 złotych Uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski Wymień kocioł Co zmienia małopolska uchwała antysmogowa Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków dla Urzędów - do pobrania

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków dla wlaścicieli i zarządców - do pobrania

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - do pobrania

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki niemieszkalne - do pobrania

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki mieszkalne - do pobrania

Instrukcja składania deklaracji - do pobrania

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny