Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Czyste powietrze

"UCHWAŁA ANTYSMOGOWA" OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY DĘBNO!

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY, KTÓRE WARTO ZAPAMIETAĆ

Od lipca 2017r. można instalować wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu. Do 2020 roku kominki niespełniające wymagań ekoprojektu należało wymienić lub wyposażyć w urządzenia redukujące emisję pyłu. Do końca 2022 roku należy wymienić piece nie spełniające wymogów co najmniej 3 klasy. Do końca 2026 roku należy wymienić urządzenia 3 lub 4 klasy, zaś urządzenia spełniające wymagania 5 klasy mogą być użytkowane bezterminowo.

Zanieczyszczenie powietrza - do pobrania

Ekoprojekt - do pobrania

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

W związku z uchwałą antysmogową, która nakłada obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno do końca 2022r., natomiast kotłów spełniających podstawowo wymagania emisyjne (3 lub 4 klasa) do końca roku 2026 na stronie https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ znajduje się lista zawierająca zgłoszone urządzenia grzewcze - kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Zachęcamy do korzystanie z podanej listy w celu zakupu odpowiedniego urządzenia.

Tegoroczny sezon grzewczy w pełni. Niestety nadal zdarzają się sytuacje, w których wykorzystywany jest niskiej jakości opał lub spalane są odpady. Dlatego pracownicy Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dębno, realizując obowiązki wskazane w Programie Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego i uchwały antysmogowej, prowadzą w terenie gminy kontrole palenisk domowych oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu. Podstawą podjęcia interwencji są zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców (kontrole interwencyjne), ustalony harmonogram kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Dębno (kontrole planowane - systemowe), własne obserwacje w trenie pracowników Urzędu Gminy oraz inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi związanymi z problemem spalania w kotłach na paliwa stałe m.in. śmieci lub innych niedozwolonych materiałów. Przypominamy, że w piecach na paliwa stałe nie można spalać pozostałości meblowych, stolarki budowlanej, odpadów zielonych, odpadów komunalnych, w tym plastiku. Ponadto należy pamiętać, że przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe przeznaczone do gospodarstw domowych lub instalacji małej mocy ma obowiązek wystawić świadectwo jakości dla paliwa stałego. Świadectwo musi zawierać informacje na temat każdego parametru wymaganego przez projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków dla Urzędów - do pobrania

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków dla wlaścicieli i zarządców - do pobrania

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - do pobrania

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki niemieszkalne - do pobrania

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki mieszkalne - do pobrania

Instrukcja składania deklaracji - do pobrania

download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA