Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Sołectwo Jaworsko

Fryderyk Bojdo

tel. 14-66-57-178

Swoje powstanie wieś, licząca obecnie 666 mieszkańców, zawdzięcza biskupowi krakowskiemu Janowi Grotowi, który w roku 1328 podpisał akt jej lokacji. Zarządzane w oparciu o przepisy niemieckiego prawa magdeburskiego do 1782 roku należało do kapituły krakowskiej jako uposażenie krakowskich biskupów w składzie uszewskiego klucza ich dóbr. Pod koniec XVIII wieku wieś pozostająca już pod zarządem austriackiego funduszu religijnego została wystawiona na licytację stając się własnością prywatną. W pierwszej połowie XIX wieku należała do Daniela Żelichowskiego, którego zabito w znajdującym się tam dworze podczas trwającej od połowy stycznia do marca 1846 rabacji chłopskiej pod przewodnictwem Jakuba Szeli ze Smarżowej.

Liczba mieszkańców podana jest wg stanu na dzień 01.01.2022

download
Załatw sprawę
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie