Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Szkoła przyszlości 2.0

Logotypy Unijne

Projekt Szkoła przyszłości 2.0 - rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2017 - 31.12.2018

Całkowita wartość projektu: 998 516,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 948 590,50 zł

Wkład własny: 49 925,90 zł

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 309 uczniów szkół Gminy Dębno poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji 72 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu w okresie 19 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Dębno w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2018 r.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowej,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej.

2. Modernizację szkół w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Kształcenia kadry dydaktycznej Gminy Dębno.
4. Organizacji międzyszkolnych i międzyklasowych wyjazdów edukacyjnych.

Regulamin rekrutacji

Plakat

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny