Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice


Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju. Zrealizowana zostanie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice oraz zrealizowany zostanie odcinek sieci kanalizacji zanitarnej. Realizacja zadania rozwiąże problem przepustowości ww. oczyszczalni, co umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Na ten cel Gmina Dębno pozyskała promesę w wysokości 6.000.000 zł.

Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacji drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska - Zielona, Gmina Dębno

Budowa obiektu mostowego wraz z modernizacją drogi gminnej stanowi jeden ciąg komunikacyjny, zakwalifikowany do protokołu Komisji Wojewódzkiej d/s weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. Obiekty zdegradowane przez obfite opady atmosferyczne o popękanej nawierzchni, licznych ubytkach, podmyciach, uniemożliwiających bezpieczny przejazd, stanowiących zagrożenie dla uczestników ruchu. Most z powodu uszkodzeń wyłączony z użytku.

Dofinansowanie - 4 655 000,00 zł

Budżet gminy - 309 804,64 zł

Całkowity koszt - 4 964 804,64 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębno

Zakres prac drogowych obejmuje:

- Modernizację drogi gminnej nr 250290K "Dębno - Szwaby" w miejscowości Dębno.

Droga zakwalifikowana w protokole z dnia 12.12.2018 r. przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek.

- Modernizację drogi gminnej "Perła koło Dębczaka" w miejscowości Perła wraz z przebudową kładki na drogowy obiekt inżynierski (przepust).

Droga wraz z przebudową kładki zakwalifikowana w protokole z dnia 30.07.2020 r. przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek.

- Modernizację drogi gminnej nr 250280K "Łysa Góra Siciny" w miejscowości Łysa Góra.

Droga zakwalifikowana w protokole z dnia 23.08.2019 r. przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek.

- Modernizację drogi gminnej nr 250224K "Jastew-Krzemionki" przebiegającą przez miejscowości: Dębno i Jastew

Droga zakwalifikowana w protokole z dnia 23.08.2019 r. przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek.

- Modernizację drogi gminnej nr 250028K "Maszkienice Do Legutki" w miejscowości Maszkienice.

Droga zakwalifikowana w protokole z dnia 23.08.2019 r. przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek.

Dofinansowanie - 4 246 690,77 zł

Środki budżetu gminy - 890 320,77 zł

Całkowity koszt -3 533 070,00 zł

Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę jej efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne


Modernizacja obiektu sportowego ,,Orzeł Dębno'' w Woli Dębińskiej

Zakres prac obejmuje:

- ocieplenie i zaizolowanie fundamentów

- wykonanie opaski wokół budynku

- wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- modernizacja instalacji grzewczej z zastosowaniem pompy ciepła oraz grzejników niskotemperaturowych wraz z modernizacją kotłowni

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- modernizacja pomieszczeń na cele sportowe

- modernizacja zaplecza socjalno-bytowego

- wymiana oświetlenia na oprawy ledowe

-modernizacja klatki schodowej

Modernizacja Remizy OSP w Maszkienicach na cele społeczne

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ocieplenia stropu w części nieużytkowej

- remont posadzek

- wymiana stolarki drzwiowej

- przystosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami

- wykonanie klatki schodowej wewnętrznej

- modernizacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji

- wykonanie okładzin ściennych i malowania

- wyposażenie kuchni, łazienek, pomieszczeń biblioteki i świetlicy

Całkowity koszt obu projektów: 1 500 000 zł

Środki budżetu gminy: 150 000,00 zł

Dofinansowanie: 1.350.000 zł

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju. Zrealizowana zostanie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice oraz zrealizowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania rozwiąże problem przepustowości ww. oczyszczalni, co umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej.


Całkowity koszt inwestycji: 7 995 640,00 zł

Środki budżetu gminy: 3 074 740,00 zł

Dofinansowanie: 4 920 900,00 zł
how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie