Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Ogłoszenia

Praca w Urzędzie Gminy Dębno
06 wrz 2022

Wójt Gminy Dębno, informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę osoby na stanowisko pomoc administracyjna w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji - dział promocji.

Harmonogram Zebrań Wiejskich – sierpień/wrzesień 2022 r.
16 sie 2022

Od 22 sierpnia br. w sołectwach na terenie Gminy Dębno odbędą się zebrania wiejskie. Celem spotkań jest podział budżetu na rok 2023, czyli ustalenie zadań, które będą realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Urząd Gminy w Dębnie informuje
05 sie 2022

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ofertę na zadanie pod tytułem "Modernizacja obiektu sportowego - Okręgówka Wita!" złożył Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Porąbka Uszewska.

Opłata za żłobek
04 sie 2022

W związku z krążącymi błędnymi informacjami informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr V/439/2022 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2022r. opłata za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Sufczynie składać się będzie z: miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sufczynie w kwocie stanowiącej 20% aktualnego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę, obowiązującego w danym okresie, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207) - w 2022r. jest to kwota 602,00 zł oraz maksymalnej dziennej opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobkową w wysokości 10,00 zł.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
12 lip 2022

Wójt Gminy Debno Wiesław Kozłowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
07 lip 2022

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zukgminadebno,m,404516,2022.html

Informacja Starosty Brzeskiego
04 lip 2022

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej: 120204_2 Dębno.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do wynajmu
24 czer 2022

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Publicznego Żłobka w Sufczynie
31 maj 2022

Ogłasza się rekrutację do Publicznego Żłobka w Sufczynie.

Rekrutacja dzieci do żłobka ma charakter ciągły, oznacza to, że wnioski o przyjęcie można składać przez cały rok.

download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA