Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Łoniowa
12 lut 2023
Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Łoniowa

11 lutego w jednostce strażackiej OSP Łoniowa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, będące podsumowaniem ubiegłego roku.Spotkanie było czasem rozmów na temat uczestnictwa druhów w wielu akcjach i działaniach ratowniczych, a w formie prezentacji multimedialnej przedstawiono sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

Oprócz licznie przybyłych druhów w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, prezes OSP w Łoniowej druh Tadeusz Sacha, prezes ZGZOSPRR druh Bogdan Bibro, dyrektor DCK Łukasz Przybyło, Kapitan Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku Rafał Gawłowicz, skarbnik OSP w Łoniowej druh Maria Marecik i naczelnik OSP w Łoniowej druh Paweł Kraj.

Po przedstawieniu sprawozdań i dyskusji nad nimi odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu, w wyniku którego Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium oraz podjęto uchwały dotyczące planu działalności na 2023 rok.

Porządek zebrania był tym razem wyjątkowy. W programie wydarzenia znalazło się wcielenie do jednostki na członka honorowego Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego. Pan Wójt z rąk Naczelnika OSP Pawła Kraja otrzymał strażacki mundur, który chwilę później z dumą zaprezentował. W swoim przemówieniu podkreślił jak ogromnym szacunkiem darzy OSP i z jaką determinacją zabiega o pozyskiwanie środków na nowe wozy strażackie dla jednostek działających na terenie Gminy oraz w odpowiednie wyposażenie dla OSP i ich budowę lub remonty. Wyraził uznanie dla OSP Łoniowa za jej działalność, zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Wójt był pełen podziwu również nad olbrzymim wkładem włożonym w zachęcanie dzieci i młodzieży do pełnienia tej szlachetnej służby i pielęgnowania tradycji wielopokoleniowych. Na zakończenie przemówienia podziękował Zarządowi i wszystkim strażakom z OSP w Łoniowej za przyjęcie go w swoje szeregi.

W trakcie spotkania głos zabrali również członkowie prezydium oraz sołtys wsi Łoniowa Pani Wioletta Marecik.

how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie