Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

V Sesja Rady Gminy Dębno
28 mar 2024
V Sesja Rady Gminy Dębno

W środę, 27 marca, odbyła się V sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2024, podczas której podjęto uchwały w sprawach zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2024 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2039.

W dalszej części odbyło się sprawozdanie Wójta Gminy Dębno z działalności w kadencji 2018-2024 a następnie:

- Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2024.

- Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2024.

- Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w kadencji 2018-2024.

- Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa w kadencji 2018-2024.

- Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
w kadencji 2018-2024.

- Sprawozdanie z prac Komisji Prawa, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska w kadencji 2018-2024.

Na zakończenie Sesji Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski złożył podziękowania oraz wręczył upominki dla zebranych Radnych. Podczas przemówienia Włodarz docenił ich zaangażowanie w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych decyzji, jak również wkład w rozwój gminy.

Podziękowania otrzymali również: Sołtysi, Jednostki Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Księża Proboszczowie, Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło, Zespoły taneczne i folklorystyczne, Szkoły i Przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kierownicy wydziałów Urzędu Gminy Dębno, mieszkańcy Gminy Dębno, Radni Powiatu Brzeskiego m. in.: Marta Kulig, Andrzej Potępa i Łukasz Przybyło, Były Wojewoda Łukasz Kmita, Poseł na Sejm Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski, najbliżsi Radni w Urzędzie Województwa Małopolskiego m. in.: Anna Mikosz i Wojciech Skruch, Marszałek Witold Kozłowski i Wicemarszałek Józef Gawron, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech oraz przedsiębiorcy.Na koniec Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski złożył wszystkim życzenia Wielkanocne.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Matura który podziękował wszystkim za lata owocnej współpracy, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszy szybki rozwój Gminy Dębno oraz kontynuację tempa rozwoju przez następców.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny