Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Nadzwyczajne walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat”
02 lut 2024
Nadzwyczajne walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wrota Karpat"

Nadzwyczajne walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wrota Karpat"
Urząd Miasta Brzeska - sala obrad

7 lutego 2024 roku godzina 16:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
  4. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
  5. Omówienie propozycji przystąpienia do Federacji Małopolskich LGD.
  6. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia "Wrota Karpat" w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 04.01.2024 r.

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłoszenie kandydatur,

c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,

d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

  1. Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia "Wrota Karpat" w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 26.01.2024 r.

a) zgłoszenie kandydatur,

b) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,

c) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

  1. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia "Wrota Karpat".
  2. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Rady.

10. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Zarządu.

11. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny