Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze
06 lut 2024
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.


Wymagane oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Dębno lub pocztą na adres:


URZĄD GMINY DĘBNO
WYDZIAŁ EDUKACJI I FINANSÓW OŚWIATY
WOLA DĘBIŃSKA 240
32-852 DĘBNO


z dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁYSEJ GÓRZE, ŁYSA GÓRA 275, 32-853 ŁYSA GÓRA" w terminie do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).


Link do zarządzenia: https://bip.malopolska.pl/debno,a,2404518,zarzadzenie-nr-262024-wojta-gminy-debno-z-dnia-6-lutego-2024r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stano.html

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny