Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Inwestycje w realizacji

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
03 lis 2021

Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie z RządowegoFunduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane środki przeznaczone zostały na budowę chodnika w miejscowości Jaworsko w okolicach Szkoły Podstawowej, przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych oraz montaż progu zwalniającego płytowego o długości 4,5 m. Celem realizowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Przewidywany łączny koszt zadania to 279 500,00 zł.

Remont drogi Pańska Góra w Łysej Górze
12 paź 2021

Trwają prace przy remoncie nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Łysa Góra, tzw. Pańska Góra. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, z którym podpisano umowę na realizację zadania.

Koszt całości inwestycji, to 159 285,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane zakończenie prac to listopad br.

Sufczyn. Rozpoczęto budowę Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie
23 sie 2021

Wraz z początkiem 2021 r. Gmina Dębno w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + '' 2021, podpisała umowę o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, na zadanie pn.: „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie''. Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie obejmuje swoim zakresem  budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w Sufczynie w celu utworzenia żłobka.  Zintegrowany nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej i przyłączami, zapewni 20 miejsc dla dzieci do lat 3 oraz 50 miejsc dla podopiecznych w wieku przedszkolnym. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę EKO-REM-BUD jako wykonawcę zadania, któremu w 6 lipca 2021 r. przekazano plac budowy. W ramach ww. umowy wartość dofinansowania wynosi 660 000,00 zł, natomiast calkowita wartość zadania to 830 000,00 zł.

 

Trwają prace remontowe w budynku Przedszkola w Łoniowej
24 czer 2021

Trwa realizacja projektu pt. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dębno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach dofinansowania przyznano kwotę 1 687 109, 29 zł. W ramach zadania rozpoczęto prace w Publicznym Przedszkolu w Łoniowej trybem ,,zaprojektuj i wybuduj”. W ramach prac przewidziano m.in. docieplenie budynku, modernizację kotłowni i centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej oraz modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zakończenie prac zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły
18 czer 2021

Trwają prace w miejscowości Doły przy inwestycji zwanej budowa budynku komunalnego. Dotychczas wykonano instalacje elektryczne, gazowe, wodociągowe, wentylacyjne oraz kanalizacyjne. Dodatkowo wykonano ocieplenie budynku oraz elewację zarówno części budynku komunalnego jak i OSP. Wykonano również prace przygotowawcze pod konstrukcję stropu drewnianego. Gotowy jest również podjazd dla osób niepełnosprawnych ze schodami do budynku oraz ocieplenie poddasza. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dotacji 634.099,00 zł.

Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej
02 gru 2020

W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace przy modernizacji drogi  w miejscowości Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zadanie wykonywane jest w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Aktualnie trwają pracę przy frezowaniu starej nawierzchni drogi oraz przy budowie brakującej części chodnika.

Klub "Senior +" w Dębnie - remont rozpoczęty
17 wrz 2020

W ostatnich dniach  rozpoczęto prace remontowe  przy budynku tzw. „Organistówki” w Dębnie, w którym ma powstać Klub Senior +.

Budynek  wskazany na działalność seniorów musi przejść gruntowną przebudowę. Modernizację rozpoczęto od prac rozbiórkowych.

Trwają prace remontowe w stołówkach szkolnych
29 lip 2020

Wakacje są tradycyjnie okresem prac remontowych w szkołach. Największy zakres prac trwa obecnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze i w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej, gdzie remontowane są stołówki.  Roboty w pomieszczeniach kuchni i jadalni nabierają tempa, by pomieszczenia były gotowe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Gmina Dębno na realizację tego zadania pozyskała dotację w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno
09 lip 2020

Dzięki pozyskanym środkom z programu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 266 337,81 złotych, wykonywane są prace instalacji fotowoltaicznych przez firmę ”HYMON ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na budynkach użyteczności publicznej, takich jak Urząd Gminy Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie.

Rok:
download
Załatw sprawę
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie