Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno parter, pokój nr 3

Telefon: 146 318 594

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Sylwia Płachno

Opis sprawy

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dębno.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (załącznik do uchwały Nr III/170/2020 Rady Gminy Dębno w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości).

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębno

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.


Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki.Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).

3.UCHWAŁA Nr VI/446/2022 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. (Małop. z 2022 r. poz. 3751)

4. Uchwały Rady Gminy Dębno Nr III/170/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/175/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Małop. z 2020 r. poz. 2578).

5. Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VII/188/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4028).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny