GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

18.11.2020
Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Gmina Dębno otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 401 tysięcy złotych  na realizację projektu pn. ”Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Realizacja zadania obejmować będzie kolejne etapy zagospodarowania przestrzeni publicznej pod Ścieżkę historyczną nawiązującą do tożsamości miejsca wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze m.in. zakup i montaż ławek, zakup i montaż wieloelementowego urządzenia zabawowego, wykonanie kolejnych obiektów terenowych z ceramiki. Projekt przewiduje również rewitalizację przestrzeni w otoczeniu amfiteatru w miejscowości Doły m. in. wykonanie chodników, montaż ławek i altany oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia wielofunkcyjne zabawowe.

Wszystkie te prace będą realizowane w przyszłym roku.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12