EDUKACJA

Drukuj drukuj

Przedszkola

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie

dyrektor: Dorota Ryba
adres: Dębno 212, 32-852 Dębno
telefon: 14 66 58 769

Publiczne Przedszkole w Łoniowej
dyrektor: Barbara Kawa
adres: Łoniowa 155, 32-854 Porąbka Uszewska
telefon: 14 66 56 321
e-mail: pp-ln@gminadebno.pl

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze
dyrektor: Artur Potępa
adres: Łysa Góra 275, 32-853 Łysa Góra
telefon: 14 66 57 315
http://pplysagora.przedszkolowo.pl

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach
dyrektor: Dorota Batko
adres: Maszkienice 51, 32-828 Biadoliny Szlacheckie
telefon: 14 66 38 564
http://zspmaszkienice.edupage.org/

Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej im. Juliana Tuwima
dyrektor: Lidia Szczecina
adres: Porąbka Uszewska 330, 32-854 Porąbka Uszewska
telefon: 14 66 56 760
e-mail: pp-pu@gminadebno.pl

Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej im. Jana Pawła II
dyrektor: Agnieszka Fikas
adres: Wola Dębińska 2, 32-852 Dębno
telefon: 14 66 58 683
e-mail: pp-wd@gminadebno.pl

Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka" w Woli Dębińskiej
dyrektor: Thomas Sworniowski
adres: Wola Dębińska, 32-852 Dębno
telefon: 661 53 17 17, 724 657 918
e-mail: przedszkole.thomas@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Sufczynie
dyrektor: Anna Zdebska-Sroka
adres: Sufczyn 508, 32-852 Dębno
telefon: 697 739 561


Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12