GMINA

Drukuj drukuj

Zastępca Wójta

Strona główna » GMINA » Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy Dębno

Jacek Szklarz

pokój 105

kontakt:14 631 85 65

sekretariat: 14 631 85 73

zastepcawojta@gminadebno.pl

 

Kompetencje:

 

  • Zastępowanie Wójta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
  • Przejmowanie zadań i kompetencji Wójta w przypadkach określonych w art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na czas określony w art. 28g ust. 6 w/cyt. Ustawy,
  • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia,
  • Sprawowanie nadzoru nad Referatem Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji oraz Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
  • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12