Ostatnie wydarzenia

Bezpieczniej na drogach z Gminą Dębno

28.03.2017
Bezpieczniej na drogach z Gminą Dębno

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Wielu z nich udałoby się uniknąć, gdyby użytkownicy poboczy dróg byli lepiej widoczni dla kierowców. Szczególnie ważne jest, by zaszczepić konieczność odpowiedniego ubioru i zachowania na drogach wśród najmłodszych mieszkańców. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski zadecydował o przekazaniu placówkom szkolnym i przedszkolnym kamizelek odblaskowych.

125-lecie Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej

24.03.2017
125-lecie Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej

21 marca 2017 roku odbyła się uroczystość związana ze 125-leciem Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. W obchodach wzięli udział Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Rolniczego i Honorowy Obywatel Gminy prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Matura, a także absolwenci oraz byli pracownicy Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno informuje o kontrolach posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej

24.03.2017
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno informuje o kontrolach posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno informuje, iż od dnia 4 maja 2017 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem przyłączy bez podstawy prawnej i bezumownego korzystania z sieci kanalizacyjnej – w tym wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Gmina Dębno gotowa na reformę systemu edukacji

22.03.2017
Gmina Dębno gotowa na reformę systemu edukacji

W grudniu ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa – Prawo oświatowe, wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie edukacji. Do nowych przepisów przystosowują się poszczególne samorządy. Wśród nich jest również Gmina Dębno.

Pomoc żywnościowa w Gminie Dębno

21.03.2017
Pomoc żywnościowa w Gminie Dębno

Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Jego celem jest zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski

14.03.2017
Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

14.03.2017
100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

„Wyklęci” na deskach teatru

14.03.2017
„Wyklęci” na deskach teatru

W ubiegłą sobotę w budynku Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi miała miejsce premiera spektaklu pod tytułem „Wyklęci”, w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej działającej przy DCK. Za reżyserię i scenariusz przedstawienia odpowiedzialny jest opiekun grupy, Łukasz Przybyło.

Gmina Dębno inwestuje w rozwój czytelnictwa

10.03.2017
Gmina Dębno inwestuje w rozwój czytelnictwa

Siedem szkolnych bibliotek, działających na terenie Gminy Dębno, otrzyma dodatkowe środki na zakup nowych książek i lektur. To efekt dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przyznanego naszej gminie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

„Oj przepraszam! Oj, oj!”- program estradowy na Dzień Kobiet

10.03.2017
„Oj przepraszam! Oj, oj!”- program estradowy na Dzień Kobiet

8 marca w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi odbył się występ pt. „Oj przepraszam! Oj, oj!” w wykonaniu Anny Kukawskiej wokalistki i aktorki, której akompaniował na fortepianie muzyk Marcin Kurcz. 

Drukuj drukuj

GALERIA

Strona główna » GALERIA

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 11

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12