Komunikat Wójta Gminy Dębno

3.11.2020
Komunikat Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno uprzejmie informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz pracowników Urzędu,  od dnia 4 listopada 2020 r. zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów aż do odwołania, zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach podległych, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych. Wszelkie sprawy urzędowe prosimy załatwiać drogą telefoniczną oraz e-mailowo.

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno

26.01.2021
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są kluby sportowe realizujące zadanie na terenie Gminy Dębno.

Szczegółowe informacje poniżej:

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno

Informacja dla mieszkańców Gminy Dębno

26.01.2021
Informacja dla mieszkańców Gminy Dębno

W związku z informacją otrzymaną od firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Dębno informujemy, iż w najbliższym czasie mogą wystąpić problemy z odbiorem odpadów. Sytuacja ta związana jest z intensywnymi opadami śniegu, które znacząco utrudniają ruch pojazdów typu śmieciarka.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z nieterminowym odbiorem odpadów i informujemy, że zostaną one odebrane w możliwie najszybszym terminie, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

O terminie odbioru odpadów poinformujemy Państwa na stronie gminy.

Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

25.01.2021
Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Z początkiem 2021 roku weszły w życie przepisy, które mają pomóc w walce ze smogiem. Właściciele nieruchomości będą musieli raportować, czym ogrzewają własne domy. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zm.) zostanie utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która pozwoli skatalogować źródła niskiej emisyjności w skali całego kraju.Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Dębno

25.01.2021
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Dębno

Uprzejmie informujemy, że w związku z Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego pracownicy Urzędu Gminy Dębno będą przeprowadzać na terenie gminy kompleksową inwentaryzację źródeł ciepła.

Projekt "Od aktywności do zatrudnienia"

25.01.2021
Projekt "Od aktywności do zatrudnienia"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Pani Aniela skończyła 103 lata

25.01.2021
Pani Aniela skończyła 103 lata

W niedzielę, 24 stycznia 2021 roku, najstarsza mieszkanka Gminy Dębno Pani Aniela Kądziołka, pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek NMP w Porąbce Uszewskiej, obchodziła jubileusz 103 rocznicy urodzin. Solenizantka przyszła na świat 24 stycznia 1918 roku, jako córka Zuzanny i Jana Mleczko, większość swojego życia mieszkała w Dołach.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

21.01.2021
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości najbliższych oraz pogody ducha każdego dnia składa Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Informacja dla Mieszkańców

20.01.2021
Informacja dla Mieszkańców

W związku z nieodebraniem odpadów zgodnie z harmonogramem, z powodu trudnych warunków pogodowych i utrudnionym dojazdem do niektórych posesji na terenie Gminy Dębno informujemy, że odbiór odpadów odbędzie się w dniu 23 stycznia 2021 r. (sobota) w godzinach od 6:00 do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ankieta dotycząca oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

19.01.2021
Ankieta dotycząca oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Szanowni Państwo,
w imieniu Ministerstwa Infrastruktury prosimy o wypełnienie ankiety elektronicznej dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Pod niżej podanym linkiem została uruchomiona strona internetowa: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta, na której znajdują się ankiety dla konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych.

Termin na wypełnienie ankiet: do 22.01.2021r.

Pokaż wszystkie

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12