Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

20.02.2017
Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

17 lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W  ramach konsultacji, do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych. Zorganizowane zostaną również spotkania konsultacyjne, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele organizacji jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu.

Spotkania animacyjne w Gminie Dębno

20.02.2017
Spotkania animacyjne w Gminie Dębno

Na terenie województwa małopolskiego realizowany jest projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach tego programu, w dniach 15-16 lutego w Urzędzie Gminy Dębno odbyły się spotkania animacyjne dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. Tematem zebrań był rozwój ekonomii społecznej na terenie Gminy Dębno.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

20.02.2017
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 20 lutego 2017 r., dotacje przyznano 14 organizacjom pozarządowym.

Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

16.02.2017
Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Ogłoszenie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

16.02.2017
Ogłoszenie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno świadczy usługi  z zakresu odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. W zależności od potrzeb klientów realizujemy zlecenia jednorazowe lub zawieramy umowę na stałą obsługę nieruchomości w tym zakresie. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się za pomocą ciągnika z beczką o pojemności zbiornika 3 m³.

„Kwartet na Przedgórzu” zaprasza na szkolenia

14.02.2017
„Kwartet na Przedgórzu” zaprasza na szkolenia

LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zaprasza na szkolenia dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc finansową na realizację operacji z zakresów: „Rozwijania działalności gospodarczej”; „Tworzenie lub modernizacja miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”; „Promocja obszaru Przedgórza”. Rozpoczęcie naborów wniosków planowane jest w pierwszych dniach marca 2017 roku.

Projekt „Już pływam” z dofinansowaniem

10.02.2017
Projekt „Już pływam” z dofinansowaniem

W ubiegłym roku Gmina Dębno po raz pierwszy wzięła udział w małopolskim projekcie „Już pływam”. W ramach programu, trzydziestu uczniów z klas IV-VI Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej uczestniczyło na jesieni w lekcjach pływania. W tym roku programem objęte zostaną również pozostałe szkoły. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Harmonogram Zebrań Wiejskich - luty 2017

3.02.2017
Harmonogram Zebrań Wiejskich - luty 2017

W bieżącym miesiącu w sołectwach na terenie Gminy Dębno odbędą się zebrania wiejskie. Tematem spotkań będzie podsumowanie ubiegłego roku. Mieszkańcy poznają plany inwestycyjne, kulturalne i społeczne na 2017 rok.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12