VI Sesja Rady Gminy Dębno

27.06.2017
VI Sesja Rady Gminy Dębno

W poniedziałek 26 czerwca odbyła się szósta w tym roku Sesja Rady Gminy Dębno. Podczas sesji rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębno, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Dębno z tytułu wykonania budżetu gminy.

Remont drogi gminnej Maszkienice Na Most

27.06.2017
Remont drogi gminnej Maszkienice Na Most

Wójt Gminy Dębno informuje, że w związku z pracami remontowymi droga gminna Maszkienice Na Most będzie zamknięta w dniu 28.06.2017 r.

System wczesnego ostrzegania dla mieszkańców gminy

26.06.2017
System wczesnego ostrzegania dla mieszkańców gminy

Przypominamy o możliwości rejestrowania się  mieszkańców Gminy Dębno w systemie wczesnego ostrzegania. Zapisanie się w serwisie umożliwia bezpłatne otrzymywanie ostrzeżeń i ważnych komunikatów na telefon stacjonarny lub komórkowy.

Zasady składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

26.06.2017
Zasady składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że obecnie procedowany jest w sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W znowelizowanych ustawach zawarta została możliwość złożenia wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+.

Piknik Rodzinny i bicie rekordu w Niedźwiedzy

23.06.2017
Piknik Rodzinny i bicie rekordu w Niedźwiedzy

W ubiegły weekend w Niedźwiedzy odbył się festyn plenerowy pod nazwą Piknik Rodzinny u Źródeł Niedźwiedzia. Organizatorami wydarzenia byli sołtys Niedźwiedzy Marek Łośko, Klub Strzelecki „Snajper”, jednostka OSP Niedźwiedza i Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Dudka w Niedźwiedzy. Patronat honorowy nad piknikiem objął Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Święto Łopołki w najbliższy weekend

23.06.2017
Święto Łopołki w najbliższy weekend

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. w Łoniowej odbędzie się Święto Łopołki. Uroczystość ma na celu promowanie kultury ludowej, jak również ocalenie od zapomnienia niemal niepraktykowanego już rzemiosła plecenia łopołek. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na załączonym plakacie.

Odnawialne źródła energii – spotkania informacyjne

23.06.2017
Odnawialne źródła energii – spotkania informacyjne

Wójt Gminy Dębno zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne, dotyczące możliwości uzyskania dotacji związanej z odnawialnymi źródłami energii. Szczegółowe informacje i terminarz spotkań znajdują się w poniższych załącznikach.

Ponowne potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody

22.06.2017
Ponowne potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody

Komunikat nr 5 w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu Brzesko-Łukanowice, wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 22 czerwca 2017 r.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12