X Świeto Łopołki - zaproszenie

21.06.2019
X Świeto Łopołki - zaproszenie

Stowarzyszenie Folklorystyczne ”Łoniowiacy” oraz Wójt Gminy Dębno serdecznie zapraszają na X jubileuszowe Święto Łopołki, które obchodzone będzie 22 i 23 czerwca. Wydarzenie organizowane już od dekady  ma na celu przypomnienie tradycji wyplatania kosza zwanego łopołką.

Kampania "Stop włamaniom do domów"

19.06.2019
Kampania "Stop włamaniom do domów"

Rozpoczyna się czas wakacyjnych urlopów. Warto więc pomyśleć i zrobić wszystko co jest niezbędne, aby zabezpieczyć się przed przykrą niespodzianką, jaka może nas spotkać po powrocie z upragnionego wypoczynku. Niespodzianką, którą może być włamanie. Właśnie dlatego, 19 czerwca obchodzimy po raz pierwszy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z okazji tego wydarzenia Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) wraz z krajami UE rozpoczyna kampanię „Stop włamaniom do domów”.

Kolejna promesa dla Gminy Dębno

19.06.2019
Kolejna promesa dla Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski odebrał wczoraj, 18 czerwca 2019 r., z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicz promesę na realizację zadania: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego” w miejscowości Porąbka Uszewska. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu Gminie Dębno w ramach projektu koordynowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Przybywa E-Seniorów w Gminie Dębno

19.06.2019
Przybywa E-Seniorów w Gminie Dębno

Kolejna grupa seniorów ukończyła kursy przeprowadzane w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Program ten cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszej gminy, którzy chętnie i licznie korzystają z zajęć organizowanych przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informacja o świadczeniach wychowawczych 500+ oraz świadczeniach Dobry start tzw. 300+

18.06.2019
Informacja o świadczeniach wychowawczych 500+ oraz świadczeniach Dobry start tzw. 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 01 lipca 2019 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Harmonogram przeglądu Sołectw w ramach konkursu „Moja wieś jest czysta i piękna”

18.06.2019
Harmonogram przeglądu Sołectw w ramach konkursu „Moja wieś jest czysta i piękna”

Urząd Gminy Dębno informuje, że w dniach od 26.06.2019 r. do 28.06.2019 r. na terenie Gminy Dębno będą przeprowadzane przeglądy gospodarstw z poszczególnych sołectw, zgłoszonych do konkursu „Moja wieś jest czysta i piękna” – 2019 rok.

Wybory Ławników

18.06.2019
Wybory Ławników

W związku z zakończeniem, w bieżącym roku, kadencji ławników sądów powszechnych na okres 2016-2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Dębno z prośbą o przeprowadzenie wyborów na ławników:
1. Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Brzesku - 2 osoby,
2. Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba.

Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

18.06.2019
Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

Urząd Gminy Dębno informuje, że w dniach od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. na terenie Gminy Dębno będą przeprowadzane inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Dębno po raz kolejny doceniona

12.06.2019
Gmina Dębno po raz kolejny doceniona

W poniedziałek, 10 czerwca w Zakopanem, odbyła się Gala Finałowa Konkursu #ekoLIDERZY, który od kilku lat organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

11.06.2019
Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12