Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dębno

29.05.2020
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dębno

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Dębno informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r., mieszkańcy będą przyjmowani w Urzędzie bez wcześniejszego umawiania,  w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.

Wejście do Urzędu od strony bankomatu.

Prosimy o zasłanianie nosa i ust, dezynfekcję rąk, zachowanie 2 m odległości oraz wszelkich środków ostrożności.

W trosce o bezpieczeństwo, w miarę możliwości prosimy Państwa w dalszym ciągu o załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do zamiany

3.06.2020
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do zamiany

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

 

Dębno działka nr 498-8

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

3.06.2020
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wola Dębińska działka nr 474-7   

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

2.06.2020
Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie.

Dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy. 

  

Dofinansowanie na remont stołówek

1.06.2020
Dofinansowanie na remont stołówek

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Smolenia mieszczącej się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łysej Górze oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej już niedługo będą mogli korzystać ze zmodernizowanego zaplecza gastronomicznego. W ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina Dębno pozyskała kolejny raz dotacje celowe na zadanie dotyczące doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek i jadalni.

  

X Małopolski Dzień Uczenia się

1.06.2020
X Małopolski Dzień Uczenia się

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza 7 i 8 czerwca na bezpłatne wydarzenia online.

Co każdy powinien wiedzieć o podatkach czy Kompetencje XXI wieku – jak je rozwijać? – to tylko wybrane tematy krótkich szkoleń online, z których będzie można skorzystać 7 i 8 czerwca w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się 2020. W sumie do dyspozycji e-uczestników MDU będzie prawie 40 zdalnych wydarzeń.

W tym roku Małopolski Dzień Uczenia się organizowany jest pod hasłem E-kompetencje. Niezbędnik e-obywatela. Punktem wspólnym dla wszystkich wydarzeń w ramach Dnia jest zdalna forma wydarzeń. W programie będzie można znaleźć m.in.: konsultacje, warsztaty, szkolenia i webinaria. Wszystko zupełnie za darmo!

  

Stypendia Wójta Gminy Dębno

1.06.2020
Stypendia Wójta Gminy Dębno

Stypendium Wójta Gminy Dębno jest przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dębno z wyłączeniem uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

Jako formę realizacji Programu ustanowiono nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pn. „Stypendium Wójta Gminy Dębno”.

Stypendium Wójta przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce: średnia ocen 5,75, szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne oraz szczególne osiągnięcia sportowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

  

Podsumowanie XIX Sesji Rady Gminy Dębno

29.05.2020
Podsumowanie XIX Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 29 maja 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się już XIX posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Procedowane uchwały dotyczyły m.in. wprowadzenia zwolnień oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19.

Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

29.05.2020
Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 568.)  dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwołania sesji właśnie poprzez tryb zdalny.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Plk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie

28.05.2020
Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Plk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Plk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. 

  

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12