Kolejna wizyta uczniów w Zakładzie Karnym

2.12.2016
Kolejna wizyta uczniów w Zakładzie Karnym

33 gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej poznało w ubiegły czwartek sposób funkcjonowania Zakładu Karnego w Tarnowie. Był to kolejny wyjazd, zorganizowany przez Gminę Dębno w ramach prowadzenia wśród uczniów trzecich klas gimnazjów zajęć profilaktycznych z zakresu przestępczości.

Skarby Łysej Góry

1.12.2016
Skarby Łysej Góry

26 października w budynku GS w Łysej Górze odbył się wernisaż stałej wystawy pod nazwą „Skarby Łysej Góry”, poświęconej działalności i dorobkowi artystycznemu tamtejszej spółdzielni „Kamionka”. Ekspozycja zawiera historię ludzi, których pasja pozwoliła zapisać się wsi w historii nie tylko regionu, ale też całego kraju. Jej celem jest ocalenie tej historii od zapomnienia. Wystawa została zorganizowana dzięki działaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”, jak również staraniom wielu zaangażowanych w jej powstanie mieszkańców wsi.

Program wymiany pieców w Gminie Dębno

1.12.2016
Program wymiany pieców w Gminie Dębno

W ostatni piątek w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców węglowych w gospodarstwach indywidualnych. Zebranie poprowadził Piotr Sak, przedstawiciel Lidera projektu – Gminy Gnojnik.

Dzień Seniora w Niedźwiedzy

30.11.2016
Dzień Seniora w Niedźwiedzy

20 listopada 2016 roku odbył się I Dzień Seniora w Niedźwiedzy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sołtysa wraz z Radą Sołecką, druhów OSP oraz Radę Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w Niedźwiedzy. Następnie zgromadzeni goście przeszli do tamtejszej remizy OSP.

Gimnazjaliści w Zakładzie Karnym

28.11.2016
Gimnazjaliści w Zakładzie Karnym

24 listopada uczniowie III klas gimnazjów z Łysej Góry, Porąbki Uszewskiej i Sufczyna – w sumie 54 osoby – odwiedzili Zakład Karny w Tarnowie. Wizyta miała na celu przeprowadzenie wśród młodzieży działań profilaktycznych z zakresu przestępczości, a także uświadomienie gimnazjalistom konsekwencji łamania prawa.

Lekcja samorządowa w Urzędzie Gminy

25.11.2016
Lekcja samorządowa w Urzędzie Gminy

W środę 23 listopada gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Sufczynie odwiedzili Urząd Gminy Dębno. Wizyta odbyła się w ramach specjalnej lekcji, zorganizowanej przez nauczycieli w celu przybliżenia młodzieży sposobu działania poszczególnych organów władzy samorządowej.

Pomoc żywnościowa w Gminie Dębno

23.11.2016
Pomoc żywnościowa w Gminie Dębno

Na terenie naszej gminy realizowany jest program „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Jego celem jest zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

Moja wieś jest czysta i piękna – podsumowanie konkursu

22.11.2016
Moja wieś jest czysta i piękna – podsumowanie konkursu

17 listopada w Jaworsku odbyło się podsumowanie XVIII edycji konkursu „Moja wieś jest czysta i piękna”. Celem współzawodnictwa jest promocja gminy poprzez wyróżnienie najbardziej zadbanych ogrodów – należących zarówno do osób prywatnych, jak również placówek kulturalno-szkolnych. W konkursie wzięło udział 112 ogrodów ze wszystkich trzynastu sołectw należących do Gminy Dębno.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12