Informacja o kwalifikacji wojskowej

17.01.2017
Informacja o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno zostanie przeprowadzona w dniach 8 – 10.02.2017 r. W dniu 01.03.2017 r. odbędzie się natomiast kwalifikacja kobiet.

Bezpłatna pomoc prawna w Gminie Dębno

16.01.2017
Bezpłatna pomoc prawna w Gminie Dębno

Już od 2 lat, z inicjatywy Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego, mieszkańcy naszej Gminy mogą uzyskiwać nieodpłatną pomoc prawną. Porady udzielane są wszystkim chętnym osobom, w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Gminy Dębno. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców – od początku ubiegłego roku po poradę zwróciło się 81 osób.

Stały rejestr wyborców – zasady zapisywania się

16.01.2017
Stały rejestr wyborców – zasady zapisywania się

Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że w celu wzięcia udziału w głosowaniu, należy być ujętym w stałym rejestrze wyborców. Wpisanie do rejestru wyborców następuje automatycznie w przypadku zameldowania na pobyt stały, nie obejmuje natomiast osób zameldowanych czasowo.

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki

12.01.2017
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki

Wójt Gminy Dębno informuje o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa. Organizacje pozarządowe, które chcą starać się o wsparcie w realizacji zadań z wymienionego zakresu, zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 6 lutego 2017 roku, do godziny 15.30 (w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do urzędu). Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Dębno na realizację zadań wynosi w tym roku 10 000 złotych.

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

12.01.2017
Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Dębno ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wnioski należy składać do 3 lutego 2017 roku. Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny jest złożenie prawidłowego formularza.

Ułatwienia w wycince drzew i krzewów

3.01.2017
Ułatwienia w wycince drzew i krzewów

Od pierwszego stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. Celem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody ma być przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom wycinki na terenie własnej działki.

Świąteczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

2.01.2017
Świąteczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

29 grudnia 2016 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu brzeskiego. W uroczystości  wzięło udział niemal 300 pań, a także przedstawiciele samorządu z terenu całego powiatu. Gminę Dębno reprezentował Wójt Wiesław Kozłowski oraz członkinie Kół Gospodyń z Biadolin Szlacheckich, Dębna, Dołów, Łoniowej, Łysej Góry i Porąbki Uszewskiej.

Uroczysta Sesja Rady Gminy

30.12.2016
Uroczysta Sesja Rady Gminy

28 grudnia 2016 r. w Wiejskim Domu Ludowym w Biadolinach Szlacheckich odbyła się czternasta, ostatnia już w tym roku Sesja Rady Gminy Dębno, podczas której wręczono akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dębno, a także nagrody dla laureatów konkursów: „Dębowe Serce” i „Dębińskie Pasje”.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12