Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Porąbce Uszewskiej

21.02.2019
Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Porąbce Uszewskiej

W Porąbce Uszewskiej trwają pracę przy modernizacji budynku infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanego przy boisku sportowym LKS Victoria.

Co to jest e-dowód?

21.02.2019
Co to jest e-dowód?

Od 4 marca Polacy będą mogli składać wnioski o wydanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą już miały warstwę elektroniczną.

Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne

21.02.2019
Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne

Ruszył nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

IX edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

20.02.2019
IX edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W marcu bieżącego roku odbędzie się IX edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, którego organizatorem jest Gmina Dębno oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy należą do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębno.

Miejsce poświęcone pamięci Franciszka Mleczki

19.02.2019
Miejsce poświęcone pamięci Franciszka Mleczki

W Łysej Górze powstanie miejsce służące odpoczynkowi, rekreacji, które będzie także nawiązywać do lokalnej historii. Poświęcone zostanie Franciszkowi Mleczce – lokalnemu społecznikowi, posłowi na Sejm, współtwórcy tradycji wykonania ceramiki w Łysej Górze.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

19.02.2019
Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Do Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ofertę na zadanie pod tytułem „ Niepełnosprawni wśród nas” złożyło Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA” z siedzibą w Brzesku.

Regionalny Program Stypendialny

15.02.2019
Regionalny Program Stypendialny

Informujemy, iż Samorząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę dającą możliwość ubiegania się w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski

15.02.2019
Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski

Od 28 lutego ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 28 lutego do 29 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

14.02.2019
Zaproszenie na spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Uprzejmie informujemy, iż Poseł na Sejm RP, Józefa Szczurek-Żelazko zaprasza członkinie Kół Gospodyń Wiejskich na konsultacje regionalne, których tematem będzie „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków. 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

13.02.2019
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Dębno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12