GMINA

Drukuj drukuj

Nagrody i wyróżnienia

Strona główna » O gminie » Nagrody i wyróżnienia

Ranking Samorządów dziennika „Rzeczpospolita"
Gmina Dębno w kategorii gmin wiejskich zajęła w 2006 roku III miejsce kraju. Wśród kryteriów znalazła się m.in. kondycja finansowa, zaangażowanie inwestycyjne, współpraca z organizacjami pozarządowymi itp. Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Jerzy Buzek.

Wielkie Odkrywanie Małopolski
W 2007 roku w konkursie współorganizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego w kategorii wydarzenia zwyciężył Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny odbywający się w Dębnie. Samorząd jest jednym z jego głównych organizatorów.

Ogólnopolski Sportowy Turniej Miast i Gmin
W kategorii gmin wiejskich Gmina Dębno w 2007 roku po raz kolejny znalazła się w pierwszej trójce turnieju odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP.

Ranking gmin tygodnika „Wspólnota"
Gmina Dębno utrzymuje się w gronie najbardziej oszczędnych samorządów. W opublikowanym w 2008 r. rankingu tygodnika „Wspólnota", który jest pismem samorządu terytorialnego, znalazła się na 17 miejscu w kategorii gmin wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców. W poprzednich czterech latach gmina zawsze była wśród 20 najbardziej oszczędnych zajmując miejsca 14, 11, 17 i 8. Podstawowym wskaźnikiem branym pod uwagę przy konstruowaniu rankingu były wydatki na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uwzględniano wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na remonty.

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12