KULTURA

Drukuj drukuj

Łoniowiacy

Strona główna » Kalendarz » Łoniowiacy

Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” działa pod patronatem Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi. Jest częścią działającego od 2008 roku Stowarzyszenia Folklorystycznego "Łoniowiacy", które ma na celu zachowanie, propagowanie i rozpowszechnianie cennych wartości kultury ludowej, a także prowadzenie działań edukacyjnych i wzmacniających więź lokalną wśród mieszkańców regionu. Grupa od początku swojego istnienia związana jest z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z Łoniowej. To właśnie w remizie OSP znajdują się siedziby zarówno Stowarzyszenia, jak i samego zespołu.

„Łoniowiacy” to grupa o bogatej tradycji i historii. Powstała już w 1953 roku, z inicjatywy poetki ludowej Zofii Bodury. Początkowo zespół miał charakter recytatorsko-teatralny. Pierwszą wystawioną sztuką był „Powrót Taty” Adama Mickiewicza. Po kilku latach grupa przekształciła się w zespół folklorystyczny. Po śmierci założycielki w 1978 roku, grupie groził rozpad. Na szczęście kolejne pokolenia mieszkańców wzięły na siebie odpowiedzialność za prowadzenie zespołu. Przez lata wielokrotnie zmieniało się kierownictwo i skład „Łoniowiaków”, nie przeszkodziło to jednak grupie w spełnianiu swojej misji i ciągłym rozwoju.

W ciągu wielu lat swojej działalności artystycznej, „Łoniowiacy” odnieśli liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim, krajowym, a nawet międzynarodowym. Zespół wielokrotnie zdobywał laury na przeglądach folklorystycznych, gościł też na festiwalach i koncertach zagranicznych: m.in. we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Turcji, na Węgrzech, w Szwajcarii, Słowacji, Portugalii i Bułgarii. Obecnie „Łoniowiacy” występują corocznie na dwóch przeglądach zespołów folklorystycznych: „O Pawie Pióro i Gliniany Dzban” w Tarnowie, jak również „O Krakowski Wianek” w Szczurowej. Są to festiwale, na których zespół pojawia się nieprzerwanie od kilkunastu już lat. Niedawno, podczas jubileuszu 60-lecia istnienia grupy, choreograf Kazimierz Górczak (pracujący z „Łoniowiakami” od 1989 roku) otrzymał brązowy medal „Gloria Artis” za zasługi w dziedzinie kultury.

Uznanie zdobyła też sama kapela grupy, która oprócz przygrywania zespołowi, daje również samodzielne koncerty. Oprócz występów artystycznych, kapela jest często zapraszana na różnego rodzaju seminaria, warsztaty i szkolenia – jako znakomity przykład wykonywania krakowskiej muzyki ludowej.

W uznaniu zasług dla promocji folkloru w regionie, Wojewódzki Ośrodek przyznał wsi Łoniowa i zespołowi „Łoniowiacy” prawo do organizacji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego "Krakowiaczek". Organizacja tak dużej, wojewódzkiej imprezy w małej miejscowości to potwierdzenie, że grupa "Łoniowiacy" zasługuje na miano jednego z najlepszych ambasadorów polskiej kultury ludowej.

Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii
Łoniowiacy w Bułgarii

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12