TURYSTYKA

Drukuj drukuj

Kościół w Dębnie

Kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Dębnie to znakomity przykład późnogotyckiej architektury sakralnej. Wybudowany z kamienia z dodatkiem cegły, jednonawowy obiekt to gratka nie tylko dla miłośników tego typu architektury. W świątyni zwraca uwagę kilka elementów. Koniecznie trzeba się przyjrzeć siedmiu portalom gotyckim w tak zwanym typie długoszowskim oraz kamiennemu tabernakulum ściennemu, znajdującemu się w węższym, prostokątnym prezbiterium. Warto obejrzeć także dwa epitafia murowane w ramach z piaskowca – autorstwa Kaspra Zoararda (z 1611 r.) i Jakuba z Porąbki (1644) – oraz dzwon ulany w roku 1777 przez Jana i Ignacego Lechererów. Ołtarz główny kościoła stanowi drewniany tryptyk, przedstawiający Trójcę Świętą w otoczeniu chórów anielskich. Niewielu osób wie, że w rzeczywistości jest to kopia z 1863 roku. Szesnastowieczny oryginał, z którego zachowała się jedynie część środkowa, znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Budynek kościoła powstał w latach 1470-1504. Wybudowano go w miejsce drewnianej świątyni, pochodzącej prawdopodobnie jeszcze z XIV wieku. Fundatorem budowli był kasztelan krakowski Jakub z Dębna, a po jego śmierci Jakub Szczekocki. Budynek został konsekrowany w 1504 roku przez biskupa Jana, sufragana krakowskiego. Początkowo kościół był pod wezwaniem świętej Trójcy. Dopiero około roku 1618 powrócono do oryginalnej, czternastowiecznej patronki – świętej Małgorzaty. W latach 40. XIX wieku na krótko zaprzestano odprawiania w kościele nabożeństw, prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa. W latach 1899-1903 przeprowadzona została gruntowna renowacja budynku. Dodano wtedy dachówkę, nowy strop, zamontowano kamienne gzymsy i rozbudowano znajdującą się po północnej stronie zakrystię. W oknie prezbiterium pojawił się duży, piękny witraż przedstawiający patronkę kościoła, wykonany prawdopodobnie w Wiedniu. Wiele prac renowacyjnych wykonano również w ciągu ostatnich pięciu lat. W okresie tym udało się między innymi wykonać izolację ścian, nową elewację, wyremontować dach czy wymienić nawierzchnię drogi procesyjnej. Obecnie kościół w Dębnie stanowi godną reprezentację naszej gminy.

Świątynia, służąca do dziś parafianom, doczekała się szczegółowego opracowania. W publikacji "Budowle sakralne Dębna" Lidii Luchter-Krupińskiej – kustosza muzeum Zamek w Dębnie znajdziemy wszelkie szczegóły na jej temat. Turyści pragnący zgłębić swoją wiedzę o zabytkowym kościele powinni po nią sięgnąć.

Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie
Kościół w Dębnie

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12