GMINA

Drukuj drukuj

Zakład Usług Komunalnych

Strona główna » O gminie » Zakład Usług Komunalnych

Dyrektor: Magdalena Zychowicz-Gurgul
Główna księgowa: Anna Marek-Nowak
adres: Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
tel.: 14 631 85 81
e-mail: zuk@gminadebno.pl

godziny pracy biura ZUK:
poniedziałek          7.30 – 16.30
wtorek – czwartek  7.30 – 15.30
piątek                    7.30 - 14.30

Awarie należy zgłaszać pod numerami:

  • (014) 631 85 81 w godzinach pracy biura
  • 0 781 631 442

 

Zakres działalności:

  • Obsługa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
  • Świadczenie usług transportowych, remontowo-budowlanych i konserwacyjnych (instalacji elektrycznych, gazowych, c.o.) na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych
  • Wykonanie powierzonych zadań przez gminę w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12