KULTURA

Drukuj drukuj

Dębińskie Centrum Kultury

Strona główna » Kalendarz » Dębińskie Centrum Kultury

Dębińskie Centrum Kultury
adres: Jastew 13, 32-852 Dębno
tel.: 14 665 86 61
tel./fax (świetlica internetowa): 14/665 83 11
e-mail: biuro@kulturadebno.pl
strona internetowa:

www.kulturadebno.pl

dyrektor:
Łukasz Przybyło

pracownicy:
Renata Szpak - główna księgowa
Małgorzata Pustułka – referent
Lucyna Matura – informatyk

Dębińskie Centrum Kultury dysponuje kadrą instruktorów, są to choreografowie, muzycy profesjonalni oraz ludowi, dyrygent, instruktorzy – nauczyciele.

godziny pracy biura DCK:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

pracownia internetowa otwarta:
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00

sala bilardowo – klubowa otwarta:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Dębińskie Centrum Kultury czynne również w soboty w godzinach trwania zajęć.

 

 


Działalność:
Przedmiotem działalności Dębińskiego Centrum Kultury jest realizowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, krzewienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród lokalnego społeczeństwa.

 

Dębińskie Centrum Kultury sprawuje pieczę nad:

● Bibliotekami Publicznymi w miejscowościach: Dębno, Łysa Góra, Maszkienice, Sufczyn i Porąbka Uszewska,

● Zespołem Pieśni i Tańca „Mali Łoniowiacy” – 4 grupy dziecięce

● Zespołem Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” – 2 grupy (w tym jedna grupa młodzieżowa i jedna grupa dorosłych)

● Zespołem Regionalnym „Mali Łysogórzanie”       

● Zespołem Pieśni i Tańca „Maszkieniczanie”

● Zespołem Regionalnym „Porąbcoki”

● Zespołem Śpiewaczym „Niedźwiedzoki”

● Kapelą Ludową

● Orkiestrą Dętą w Łysej Górze

● Zespołem wokalno - instrumentalnym

 

Dębińskie Centrum Kultury realizuje ofertę kulturalno-edukacyjną, która obejmuje różnorodne formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, min.:

● kurs karate kyokushin i samoobrony

● zajęcia z robotyki i programowania KreaTech

● zajęcia plastyczne z elementami ceramiki,

● zajęcia taneczne YCD

● taniec estradowy,

● kółko fotograficzne

● koło szachowe

● angielski dla dorosłych

● zajęcia muzyczno – językowe dla dzieci

● zajęcia teatralne

● zajęcia z podstaw obsługi komputera

● zajęcia edukacyjno – aktywizujące „Kraina twórczości”

● aerobik

● indywidualne lekcje śpiewu,

● Ognisko Muzyczne – indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach np.: pianino, organy, keyboard, gitara, perkusja, akordeon, saksofon, klarnet

● nauka gry na instrumentach dętych – pod kątem przystąpienia do Orkiestry Dętej w Łysej Górze

● półkolonie w czasie ferii zimowych

● półkolonie w czasie wakacji szkolnych

 

 

W ofercie Dębińskiego Centrum Kultury również:

● pracownia internetowa z bezpłatnym dostępem do Internetu, wyposażona w dziesięć stanowisk komputerowych

● sala bilardowo klubowa (wyposażona w stół bilardowy, tenis stołowy, grę piłkarzyki)

● sala prób dla zespołów muzycznych

● studio nagrań

● sale do organizacji spotkań, wystaw, zajęć itp.

● usługi poligraficzne (ksero, fax, skanowanie, drukowanie, bindowanie, laminowanie)

 

 

Dębińskie Centrum Kultury organizuje i współorganizuje cykliczne imprezy kulturalne, min.:

● Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej

● Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej

● Dożynki Gminne

● Międzynarodowy Turniej Rycerski „O złoty warkocz Tarłówny”

● uroczystości muzyczno - artystyczne w Zamku w Dębnie.

Centrum Kultury udziela również pomocy merytorycznej i organizacyjnej podczas imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w gminie przez sołectwa, stowarzyszenia, OSP itp.

Ośrodek Kultury współorganizuje z placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy Dębno konkursy, przeglądy o zasięgu gminnym, powiatowym, małopolskim, ogólnopolskim.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12