GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Wspierajmy Mikroprzedsiębiorców

16.06.2017
Wspierajmy Mikroprzedsiębiorców

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości informuje o serwisie www.mikroporady.pl, w którym mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie interesujące ich informacje na temat prowadzenia działalności.

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno o naborze na wolne stanowisko pracownika pomocniczego i obsługi

13.06.2017
Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno o naborze na wolne stanowisko pracownika pomocniczego i obsługi

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika pomocniczego i obsługi: konserwator urządzeń kanalizacyjnych.

Stypendium Wójta Gminy Dębno

9.06.2017
Stypendium Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno informuje, że dnia 30 maja 2017 r. Rada Gminy Dębno Uchwałą Nr V/281/2017 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Celem przyjętego Programu jest motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębiania wiedzy, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół, promowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców idei konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.

Harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli 2017

5.06.2017
Harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli 2017

Informujemy, że dostępne są terminy dyżurów przedszkoli, działających na terenie Gminy Dębno w okresie wakacyjnym. Harmonogram wraz z danymi kontaktowymi placówek jest możliwy do pobrania poniżej.

Informacja o uruchomieniu Hospicjum Domowego przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku

5.06.2017
Informacja o uruchomieniu Hospicjum Domowego przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku

Informujemy, że z dniem 01.07.2017 r. rozpoczyna działalność Hospicjum Domowe, w ramach Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Hospicjum obejmuje opieką głównie chorych z chorobami nowotworowymi, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w domu i którym może być zapewniona opieka w oparciu o pomoc najbliższych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

2.06.2017
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

Informujemy, że dostępny jest nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na drugą połowę 2017 roku. Ulotka zawiera także dni wywozu odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo, zawarto również instrukcję dotyczącą segregowania śmieci.

Ćwiczenie z wykorzystaniem sygnałów alarmowych

2.06.2017
Ćwiczenie z wykorzystaniem sygnałów alarmowych

Informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

30.05.2017
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o zaopiniowaniu projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026. Szczegółowe informacje na temat przebiegu zaopiniowania oraz rejestr zgłoszonych uwag znajdują się na poniższej stronie internetowej.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – informacja o warsztatach

29.05.2017
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – informacja o warsztatach

Trwa realizacja drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W Małopolsce odbędzie się 5 warsztatów edukacyjnych (Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ) dedykowanych dla wszystkich mieszkańców województwa, którzy ukończyli 16 rok życia. Warsztaty mają pomóc mieszkańcom w zgłoszeniu swojego pomysłu.

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - III kwartał 2017

26.05.2017
Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - III kwartał 2017

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie zaprasza na bezpłatne zajęcia, które będą odbywać się w III kwartale 2017 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

[ poprzednia| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | następna ] stron: 34

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12