Ostatnie wydarzenia

II Sesja Rady Gminy Dębno

3.12.2018
II Sesja Rady Gminy Dębno

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. Na sesji podjęto uchwały między innymi w sprawie:

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno,

- zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr X/211/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,

- określenia zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Radni zainaugurowali kadencję

22.11.2018
Radni zainaugurowali kadencję

W poniedziałek w sali narad Urzędu Gminy Dębno odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Dębno. Podczas posiedzenia ślubowanie złożył wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz nowo wybrani radni.

100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

13.11.2018
100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

W niedzielę 11 listopada Polacy obchodzili rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Równo sto lat temu w 1918 roku Polska powróciła na mapy Europy i Świata po 123 latach niewoli. W całym kraju zorganizowane zostały liczne wydarzenia, które miały upamiętnić tę niezwykłą 100. rocznicę.

Obchody 100 lecia szkoły i odzyskania przez Polskę Niepodległości

13.11.2018
Obchody 100 lecia szkoły i odzyskania przez Polskę Niepodległości

W piątek 9 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich odbyła się uroczystość z okazji 100 lecia szkoły połączona z obchodami odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nadanie sztandaru szkole w Dębnie

13.11.2018
Nadanie sztandaru szkole w Dębnie

W dniu 8 listopada 2018 roku w Kościele p.w. św. Małgorzaty w Dębnie o godzinie 9.00 rozpoczęła się uroczystość poświęcenia i nadania nowego sztandaru szkoły.

Uroczystości obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

9.11.2018
Uroczystości obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w uroczystościach  organizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 r.

Oficjalne wyniki wyborów

31.10.2018
Oficjalne wyniki wyborów

21 października wybieraliśmy radnych sejmikowych, powiatowych, gminnych oraz zdecydowaliśmy, kto przez najbliższe 5 lat będzie wójtem gminy Dębno.

W wyborach samorządowych o fotel wójta gminy Dębno ubiegało się dwóch kandydatów - dotychczasowy wójt Wiesław Kozłowski, który o reelekcję walczył z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość oraz Tomasz Gurgul, wystawiony przez KWW Inicjatywa Samorządowa.

VIII Sesja Rady Gminy

24.10.2018
VIII Sesja Rady Gminy

W dniu 19.10.2018 r. odbyła się ostatnia VIII sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2014-2018. Przed rozpoczęciem sesji, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi podziękował, zaproszonym i przybyłym na sesję, kierownikom z poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Dębno oraz Dyrektorom: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych i Dębińskiego Centrum Kultury.

Gmina Dębno Samorządowym Liderem Edukacji

24.10.2018
Gmina Dębno Samorządowym Liderem Edukacji

W 8. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji – 2018” Komisja Certyfikacyjna przyznała gminie Dębno certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Tym samym Komisja potwierdziła, że działalność Urzędu Gminy Dębno w sferze lokalnej polityki oświatowej zasługuje na najwyższe uznanie, gdyż prowadzona jest efektywnie, nowocześnie, skutecznie, w oparciu o najwyższe standardy jakościowe.

Nowe siłownie w Woli Dębińskiej i Sufczynie

19.10.2018
Nowe siłownie w Woli Dębińskiej i Sufczynie

W Gminie Dębno powstały dwie siłownie zewnętrzne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Siłownie utworzono w Woli Dębińskiej oraz w Sufczynie.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Konsultacje projektu dokumentu

28.09.2018
Konsultacje projektu dokumentu

Wójt Gminy Dębno informuje, iż w okresie od 2 do 11 października 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”.

Uchwała Rady Gminy Dębno

17.09.2018

Konsultacje z mieszkańcami

14.09.2018
Konsultacje z mieszkańcami

W dniu 21.09.2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Dębno planowane są konsultacje z mieszkańcami celem wydania opnii do przedłożonego projektu w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębno.

Bezpłatna mammografia

11.09.2018
Bezpłatna mammografia

Informujemy, że Panie w wieku 50-69 lat (rocznik 1947-1966), które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii będą mogły bezpłatnie wykonać badanie w dniu 12 września 2018 r. w godzinach 9.00-12.00

Mammobus będzie ustawiony na parkingu Urzędu Gminy Dębno (od strony północnej budynku)

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do dzierżawy

10.09.2018
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do dzierżawy

5.09.2018
Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

3.09.2018
Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Dębno informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

31.08.2018
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Dębno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębno, a w szczególności uzyskanie ich opinii i propozycji w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Rozpoczęcie konsultacji: 14.09.2018 r. Zakończenie: 28.09.2018 r. (włącznie).

Ogłoszenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dębno

20.08.2018
Ogłoszenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r. Materiały podlegające wyłożeniu będą dostępne w tych dniach w siedzibie Urzędu Gminy Dębno pok. 210 w godz. pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Raport z konsultacji społecznych

20.08.2018
Raport z konsultacji społecznych

Raport przedstawiający wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Dębno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 45

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12