GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Zajęcia karate w Dębińskim Centrum Kultury

12.09.2017
Zajęcia karate w Dębińskim Centrum Kultury

Dębińskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne połączone z treningiem karate, które odbędzie się 16 września 2017 r. o 10.00 w budynku DCK w Jastwi. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.

Wyłonienie wykonawców zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

8.09.2017
Wyłonienie wykonawców zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Ogłasza się wykonawców zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno otrzymujących wsparcie finansowe. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Dębno

8.09.2017
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Dębno

Oficyna Profilaktyczna – krakowska firma zajmująca się realizacją badań społecznych oraz tworzeniem programów diagnostycznych i profilaktycznych –  do 30 września 2017 roku  na terenie Gminy Dębno przeprowadzać będzie Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Badania ankietowe zostaną skierowane do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, uczniów oraz wybranych losowo mieszkańców Gminy Dębno.

Ogłoszenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dębno

1.09.2017
Ogłoszenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w dniach od 12 września do 11 października 2017 r. Materiały podlegające wyłożeniu będą dostępne w tych dniach w siedzibie Urzędu Gminy Dębno (pokój 210) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/18

31.08.2017
Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/18

Wójt Gminy Dębno informuje, że w okresie od 1 do 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Dębno (pokój nr 102) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, spowodowanych wystąpieniem w niej bezrobocia,  niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomani, a także gdy rodzina jest niepełna.

Spotkanie informacyjne w sprawie wniosków na projekty grantowe

30.08.2017
Spotkanie informacyjne w sprawie wniosków na projekty grantowe

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” informuje, że w czwartek 7 września o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Dębno odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na projekty grantowe. W ramach projektów można ubiegać się o dofinansowanie na organizację wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych oraz na wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno o naborze na wolne stanowisko

24.08.2017
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko: opiekun/opiekunka środowiskowa. 

Apel do hodowców trzody chlewnej

10.08.2017
Apel do hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przypomina, że wciąż występuje realne zagrożenie wynikające z występowania na terenie kraju ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Audyty energetyczne w Gminie Dębno

10.08.2017
Audyty energetyczne w Gminie Dębno

W naszej gminie realizowany jest program dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania. W celu rzetelnej realizacji umowy, Urząd Marszałkowski w Krakowie opracował procedurę prawidłowego przeprowadzania audytów energetycznych.

Wskazówki dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych.

VI Nabór do projektu "Dobry Czas na Biznes"

10.08.2017
VI Nabór do projektu "Dobry Czas na Biznes"

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Dobry Czas na Biznes” w ramach którego mają Państwo szansę otrzymać 26 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 34

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12