Ostatnie wydarzenia

Życzenia dla pracowników oświaty

14.10.2019
Życzenia dla pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski składa wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty z terenu gminy, najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Łącząc wyrazy wdzięczności za trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia mieszkańców.

Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!

14.10.2019
Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!

W czwartek, 10 października w budynku urzędu gminy Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec przekazał na ręce Wójta Wiesława Kozłowskiego oraz Kierownika Orkiestry Dętej z Łysej Góry Jerzego Woźniaka symboliczny czek opiewający na kwotę 7 tys. zł. Jest to dotacja pozyskana przez samorząd gminy, w ramach programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”

Kolejne środki dla OSP z terenu gminy Dębno

10.10.2019
Kolejne środki dla OSP z terenu gminy Dębno

441 tys. zł to wysokość dotacji, którą pozyskał samorząd gminy Dębno z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Umowę na realizację zadania w dniu dzisiejszym odebrał z rąk Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

 

Niecodzienna wizyta w urzędzie

10.10.2019
Niecodzienna wizyta w urzędzie

W czwartkowe przedpołudnie, 10 października niemal 50 osobowa grupa dzieci z Publicznego Przedszkola w Porąbce Uszewskiej odwiedziła budynek urzędu gminy. Przedszkolaki spotkały się z Wójtem – Wiesławem Kozłowskim, jego zastępcą Jackiem Szklarzem oraz z Sekretarz Gminy – Justyną Wójtowicz – Wodą.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

8.10.2019
W zdrowym ciele zdrowy duch!

Pod takim hasłem dziś w Porąbce Uszewskiej odbyła się uroczystość przekazania do użytku zmodernizowanego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta.

Jesienne spotkania przy herbacie

7.10.2019
Jesienne spotkania przy herbacie

Jesień zagościła na dobre. Chcąc spojrzeć na tę porę roku w sposób wyłącznie optymistyczny, zapraszamy na trzecią w tym roku odsłonę cyklu „Kwartalne Spotkania przy Napojach”. Odbędzie się ona w Muzeum Zamek w Dębnie w niedzielę, 13 października o godzinie 17:00.

Bezpłatne programy zdrowotne dla uczniów i przedszkolaków

4.10.2019
Bezpłatne programy zdrowotne dla uczniów i przedszkolaków

Wójt Gminy Dębno  w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu podjął decyzję o realizacji trzech programów zdrowotnych, we wszystkich szkołach i przedszkolach z terenu Gminy.  W tej kwestii, w miniony wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Rozwoju Regionów z dyrektorami szkół i przedszkoli  oraz osobami przez nich wyznaczonymi, które będą odpowiedzialne za kontakt z rodzicami, uczniami i Fundacją w ramach realizowanych programów.

Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno

30.09.2019
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 27 września w sali narad urzędu odbyła się XI sesja Rady Gminy Dębno. Radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno oraz zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Dębno.

Uczniowie z wymiany ERASMUS + z wizytą w urzędzie gminy

30.09.2019
Uczniowie z wymiany ERASMUS + z wizytą w urzędzie gminy

We wtorek 24 września br. budynek urzędu gminy odwiedzili uczniowie biorący udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus +. Delegację młodzieży ze Słowenii i Niemiec podjął wójt Wiesław Kozłowski. Przybliżył gościom specyfikę funkcjonowania administracji publicznej na poziomie gminnym oraz pokrótce opisał schemat pracy urzędu. Ponadto każdy z gości otrzymał z rąk gospodarza drobny upominek, który będzie mu przypominał o wizycie w gminie Dębno.

Uroczyste wręczenie promes

27.09.2019
Uroczyste wręczenie promes

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Dębno odbyła się uroczystość wręczenia promes na modernizację dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne czeki odebrali z rąk przedstawiciela Wojewody Małopolskiego oraz wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko włodarze gmin z terenu powiatu brzeskiego.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Dębno

10.10.2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębno.

Sufczyn działka nr 338/1

Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

10.10.2019
Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniach od 3 do 31 października br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% powierzchni, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

8.10.2019
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

 

Informacja o ochronnym szczepieniu lisów

25.09.2019
Informacja o ochronnym szczepieniu lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w dniach od 28 września do 5 października br. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

19.09.2019
Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. ZUS będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Wyłonienie wykonawcy otrzymującego wsparcie finansowe na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu

18.09.2019
Wyłonienie wykonawcy otrzymującego wsparcie finansowe na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu

Ogłasza się wykonawcę otrzymującego wsparcie finansowe na realizację projektu z zakresu sportu na podstawie Zarządzenia Nr 170/2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 10 września 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Informcja o opłatach recyklingowych oraz innych obowiązkach przedsiębiorców

5.09.2019
Informcja o opłatach recyklingowych oraz innych obowiązkach przedsiębiorców

Informacja o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).

Pełna treść informacji znajduje się poniżej:

Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

30.08.2019
Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

Urząd Gminy Dębno informuje, że w dniach od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. na terenie Gminy Dębno będą przeprowadzane inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

22.08.2019
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Dębno

20.08.2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Sufczyn działka nr 338/1

 

 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 60

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12