GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli

20.03.2017
Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkursy dla kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Łoniowej, Porąbce Uszewskiej oraz Woli Dębińskiej. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie planowanych terminów i działań w ramach akcji „Szybki PIT”

28.03.2017
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie planowanych terminów i działań w ramach akcji „Szybki PIT”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje o planowanych terminach tegorocznej akcji „Szybki Pit”.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Brzesku odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota), w godz. 9:00 – 13:00.

Bezpłatne badania słuchu

27.03.2017
Bezpłatne badania słuchu

Centrum Badania Słuchu APH – MED SP. Z O. O. z Warszawy zaprasza na bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców po 50-tym roku życia oraz dla osób z upośledzeniem słuchu na terenie gminy. Badanie ma związek z programami ochrony i promocji zdrowia dla miast i gmin. Ideą bezpłatnych badań słuchu jest niesienie skutecznej pomocy osobom niedosłyszącym oraz przywrócenie komfortu życia ludziom z ubytkami słuchu.

"Działaj z Nami – Seniorami!" – zaproszenie do konkursu

24.03.2017
"Działaj z Nami – Seniorami!" – zaproszenie do konkursu

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

List Prezesa KRUS do rolników

21.03.2017
List Prezesa KRUS do rolników

Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

21.03.2017
Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Urząd Gminy Dębno, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, udostępnia "Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska". Jest on dedykowany osobom, w działalności których pojawia się problematyka gospodarki odpadami – w tym ich wytwarzania, zbierania, przetwarzania – a także z zakresu obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa.

Program profilaktyki raka jelita grubego

21.03.2017
Program profilaktyki raka jelita grubego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Fundusze Europejskie pt. "Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki rata jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego". Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat zachorowalności na raka jelita grubego i przeprowadzenie badań profilaktycznych.

Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

10.03.2017
Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026, Wójt Gminy Dębno zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 17 marca 2017 r. w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminadebno.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c) bezpośrednio do pokoju nr 213 w Urzędzie Gminy Dębno w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

10.03.2017
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dębno Uchwały Nr II/260/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026.

Dzień Kobiet z Krwiodawstwem

9.03.2017
Dzień Kobiet z Krwiodawstwem

Klub HDK "Krakus" w Łysej Górze zaprasza wszystkich chętnych na akcję oddawania krwi "Dzień Kobiet z Krwiodawstwem", która odbędzie się w niedzielę 12 marca w sali Kółka Rolniczego w Łysej Górze. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 24

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12