GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Remont drogi gminnej Maszkienice Na Most

27.06.2017
Remont drogi gminnej Maszkienice Na Most

Wójt Gminy Dębno informuje, że w związku z pracami remontowymi droga gminna Maszkienice Na Most będzie zamknięta w dniu 28.06.2017 r.

System wczesnego ostrzegania dla mieszkańców gminy

26.06.2017
System wczesnego ostrzegania dla mieszkańców gminy

Przypominamy o możliwości rejestrowania się  mieszkańców Gminy Dębno w systemie wczesnego ostrzegania. Zapisanie się w serwisie umożliwia bezpłatne otrzymywanie ostrzeżeń i ważnych komunikatów na telefon stacjonarny lub komórkowy.

Zasady składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

26.06.2017
Zasady składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że obecnie procedowany jest w sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W znowelizowanych ustawach zawarta została możliwość złożenia wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+.

Odnawialne źródła energii – spotkania informacyjne

23.06.2017
Odnawialne źródła energii – spotkania informacyjne

Wójt Gminy Dębno zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne, dotyczące możliwości uzyskania dotacji związanej z odnawialnymi źródłami energii. Szczegółowe informacje i terminarz spotkań znajdują się w poniższych załącznikach.

Ponowne potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody

22.06.2017
Ponowne potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody

Komunikat nr 5 w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu Brzesko-Łukanowice, wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 22 czerwca 2017 r.

Woda na terenie Gminy Dębno zdatna do spożycia

21.06.2017
Woda na terenie Gminy Dębno zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, woda dostarczana obecnie do budynków w naszej gminie nadaje się do spożycia.

Stypendium Wójta Gminy Dębno

9.06.2017
Stypendium Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno informuje, że dnia 30 maja 2017 r. Rada Gminy Dębno Uchwałą Nr V/281/2017 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Celem przyjętego Programu jest motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębiania wiedzy, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół, promowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców idei konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.

Dowóz wody pitnej

21.06.2017
Dowóz wody pitnej

O godzinie 13:40 beczkowóz będzie zaopatrywać mieszkańców Perły w wodę pitną na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie, przejedzie do Biadolin Szlacheckich pod Wiejski Dom Ludowy.

Harmonogram dowozu wody pitnej

21.06.2017
Harmonogram dowozu wody pitnej

Od godziny 10:00 dwa beczkowozy (każdy o pojemności 3000 litrów) z wodą pitną będą zaopatrywać mieszkańców Gminy Dębno.  Pierwszy z nich wyjeżdża z Woli Dębińskiej i przejedzie przez Maszkienice, Dębno Jastew, Perłę, Biadoliny Szlacheckie i Sufczyn Dolny. Drugi- będzie rozwoził wodę od Sufczyna Górnego przez Łysą Górę, Jaworsko, Niedźwiedzę, Doły, Łoniową i Porąbkę Uszewską.

Bezpłatna mammografia

19.06.2017
Bezpłatna mammografia

Firma Mammo-Med zaprasza na bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanych tego typu badań w ciągu ostatnich dwóch lat. Mammobus ze sprzętem do mammografii będzie ustawiony w dniu 20.06.2017 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Dębno, w godzinach od 14.00 do 17.00. Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu 58 325 76 02 / 58 325 76 05 lub adresem e-mail: rejestracja@mammo-med.pl.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 29

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12