Ostatnie wydarzenia

Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

21.02.2020
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 21 lutego 2020 r. w sali narad urzędu odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. W pierwszej części Radni rozpatrzyli sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno. 

Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

20.02.2020
Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się  Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim „Math Challenges”. To już druga edycja tego konkursu. W grudniu 2019 r. uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych gminy Dębno przystąpili do etapu szkolnego, a dzisiaj najlepsi spotkali się na etapie gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze. W konkursie wzięło udział 14 najlepszych uczniów z Gminy Dębno. Uczniowie musieli rozwiązać  zadania matematyczne otwarte i zamknięte, których treść była w języku angielskim.

 

Wręczono kolejne tablety w ramach „Małopolski E-senior”

6.02.2020
Wręczono kolejne tablety w ramach „Małopolski E-senior”

W środę, 5 lutego, zakończył się kolejny kurs przeprowadzony w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Brało w nim udział kilkunastu mieszkańców gminy Dębno, którzy ukończyli 65 lat. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

31.01.2020
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

W dniu 31 stycznia w sali narad urzędu odbyło się XV posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. Głównym punktem uroczystej części sesji było wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Łysiek-Baca nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

27.01.2020
Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W ubiegłą sobotę, 25 stycznia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sufczynie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie osób działających w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dębno, które rok rocznie organizowane jest z inicjatywy pana Wójta Wiesława Kozłowskiego.

102. urodziny – wyjątkowe święto pani Anieli Kądziołki

27.01.2020
102. urodziny – wyjątkowe święto pani Anieli Kądziołki

W miniony piątek, 24 stycznia, swoje 102. urodziny obchodziła pani Aniela Kądziołka, pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek NMP w Porąbce Uszewskiej. Solenizantka przyszła na świat 24 stycznia 1918 roku, jako córka Zuzanny i Jana Mleczko, większość swojego życia mieszkała w Dołach.

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

24.01.2020
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

23.01.2020
Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

W minioną sobotę, 18 stycznia br. w jednostce OSP Jastew odbyło się uroczyste przekazanie druhom-ochotnikom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wydarzeniu wzięli udział: Piotr Konar - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, Wojciech Hebda – Radny Gminy, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzesku – Wojciech Podleś, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP: Paweł Kraj – Komendant gminny, Bogdan Bibro – Prezes Zarządu Gminnego, a także Marek Hebda – Naczelnik OSP Jastew, oraz Wit Kural – Prezes jednostki.

Informacja o kwalifikacji wojskowej

16.01.2020
Informacja o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r., natomiast 4 marca 2020 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

14.01.2020
Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

Ministerstwo Sportu i Turystyki (aktualnie Ministerstwo Sportu) prowadzi nabór wniosków do rządowego programu „Klub” edycja 2020.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

20.02.2020
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości:

Sufczyn działka nr 338-1 

Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

20.02.2020
Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Serdecznie zapraszamy na Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego. Wydarzenie odbędzie się 1 marca 2020 roku. Uroczystość rozpocznie Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach Radłowskich. Następnie odbędzie się marsz pamięci pod tablicę pamiątkową por. Kazimierza Rzepki w Biadolinach Szlacheckich, po którym rozpocznie się koncert „Tobie Polsko” – w wykonaniu wokalistów Dębińskiego Centrum Kultury w Wiejskim Domu Ludowym.

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie o prowadzonych badaniach ankietowych

18.02.2020
Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie o prowadzonych badaniach ankietowych

Uprzejmie informujemy, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

  

Informacja dla rolników - ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą

18.02.2020
Informacja dla rolników - ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację. Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej

14.02.2020
Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. 

  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

13.02.2020
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Wójt Gminy Dębno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku, na ten cel w budżecie gminy przeznaczono kwotę 24.000,00 zł. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe czyli stowarzyszenia czy fundacje, a także organizacje kościelne i inne organizacje spełniające kryteria ustawowe. Termin składania ofert upływa dnia  6 marca 2020 r.

  

Zebrania wiejskie – marzec 2020 r.

12.02.2020
Zebrania wiejskie – marzec 2020 r.

Informujemy, że w okresie od 1 do 29 marca w sołectwach należących do Gminy Dębno odbędą się zebrania wiejskie. Celem organizowanych spotkań będzie przedstawienie sprawozdań za realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły. Zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

12.02.2020
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzeniem nr 24/2020 Wójta Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2020 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dotacje w łącznej wysokości 64.600 zł przyznano ośmiu stowarzyszeniom działających na rzecz mieszkańców Gminy Dębno.

 

 

 

Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu

4.02.2020
Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu

Wyłonieni zostali wykonawcy zadania własnego Gminy Dębno z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2020 r., dotacje przyznano 7 organizacjom pozarządowym.

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

4.02.2020
Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 64

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12