GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie dyżuru w dniu 2 maja 2017 roku

26.04.2017
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie dyżuru w dniu 2 maja 2017 roku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. Urząd Skarbowy w Brzesku będzie czynny tylko w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT. Pracownicy urzędu skarbowego będą dyżurować na sali obsługi w godz. od 7:15 do 18:00. Punkt kasowy w urzędzie również będzie czynny w tym dniu.

Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Brzesku

26.04.2017
Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Brzesku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, że w dniach 27 i 28 kwietnia 2017 r. zostają wydłużone godziny pracy Urzędu do godz. 18:00. Punkt kasowy w urzędzie również będzie czynny w tych dniach do godz. 18:00.

W godzinach od 15:15 do 18:00 Urząd Skarbowy będzie czynny tylko w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT.

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – spotkania informacyjne

21.04.2017
II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – spotkania informacyjne

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu. W ramach działań przybliżających cel i zasady tego przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek szkolnych

20.04.2017
Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek szkolnych

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowiska Dyrektorów następujących placówek szkolnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2, §3, §5 ust. 1 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

21.04.2017
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 21.04.2017 r. do dnia 20.05.2017 r. w następujących formach: zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej, dostarczonych drogą elektroniczną, tradycyjną lub złożonych osobiście w Urzędzie Gminy Dębno, spotkania otwartego oraz zbierania uwag ustnych do protokołu.

Ostatnie miejsca na płatne staże w ramach programu "Młodzi proaktywni"

21.04.2017
Ostatnie miejsca na płatne staże w ramach programu "Młodzi proaktywni"

W kwietniu kończy się ostatni nabór na płatne czteromiesięczne staże w firmach, które są finansowane w ramach projektu „Młodzi proaktywni”. To świetna okazja dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia na darmowe przetestowanie potencjalnych pracowników, z kolei dla osób bezrobotnych to szansa na zdobycie doświadczenia podczas płatnego stażu, a potem stałej pracy.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

19.04.2017
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

14.04.2017
Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 21.04.2017 r. do dnia 20.05.2017 r. w następujących formach: zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej, dostarczonych drogą elektroniczną, tradycyjną lub złożonych osobiście w Urzęddzie Gminy Dębno, spotkania otwartego oraz zbierania uwag ustnych do protokołu.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Zarządzenie Wójta Gminy Dębno w sprawie wyłonienia wykonawców zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

14.04.2017
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno w sprawie wyłonienia wykonawców zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Ogłasza się wykonawców zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno otrzymujących wsparcie finansowe. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Dyżur telefoniczny

13.04.2017
Dyżur telefoniczny

Uprzejmie informujemy, że w dniu:

15 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w sprawie  rejestracji zgonu  można kontaktować się pod numerem telefonu 785789793.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 25

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12