Ostatnie wydarzenia

Życzenia Wielkanocne

19.04.2019
Życzenia Wielkanocne

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr Matura składają wszystkim mieszkańcom Gminy Dębno najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Kolejne środki pozyskane na drogi gminne

19.04.2019
Kolejne środki pozyskane na drogi gminne

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców poruszających się po drogach gminnych zostaną wyremontowane dwa odcinki o łącznej długości 2,890 km. Tym razem uda się to dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe.

Gmina Dębno wspomaga organizacje pozarządowe

17.04.2019
Gmina Dębno wspomaga organizacje pozarządowe

W poniedziałek 15 kwietnia w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, które otrzymały dofinansowanie. W tym roku na dotacje zostało przeznaczone 105 370 złotych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Wola Dębińska, Jastew oraz Porąbka Uszewska

15.04.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Wola Dębińska, Jastew oraz Porąbka Uszewska

W miniony weekend, podczas ostatnich zebrań wiejskich wyborczych, wybrani zostali Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich w Woli Dębińskiej, Jastwi oraz Porąbce Uszewskiej.

IV Turniej Piłki Nożnej OSP

11.04.2019
IV Turniej Piłki Nożnej OSP

Dnia 1 maja 2019 roku na stadionie Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Dębno w Woli Dębińskiej odbędzie się IV edycja Turnieju Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy Dębno.

Książki zagościły na placu zabaw

10.04.2019
Książki zagościły na placu zabaw

W Porąbce Uszewskiej, 10 kwietnia 2019 r., na placu zabaw została otwarta pierwsza w Gminie Dębno Plenerowa Biblioteka, która umożliwi udział mieszkańcom w ogólnoświatowej akcji znanej pod nazwą bookcrossing. Jest to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa, która zyskuje coraz większą popularność. Książki pozostawiane są w specjalnie przygotowanych miejscach, w których czytelnik może je znaleźć, zabrać ze sobą do domu, a po przeczytaniu znów przekazać dalej, pozostawiając w tym samym lub podobnym miejscu.

Młodzi aktorzy stanęli do walki na scenie, czyli XX Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych

9.04.2019
Młodzi aktorzy stanęli do walki na scenie, czyli XX Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych

O tym, że teatr bawi i uczy mogli przekonać się uczestnicy XX edycji Gminnego Przeglądu Zespołów Teatralnych, który odbył się 5 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Dudka w Niedźwiedzy. W wydarzeniu wzięły udział cztery grupy teatralne.

X Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę

9.04.2019
X Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę

Już po raz dziesiąty, 8 kwietnia w PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku, odbył się Gminny konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”. Tak, jak w ubiegłych edycjach, konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży ze szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Dębno.

Pamiętali o Zbrodni Katyńskiej

5.04.2019
Pamiętali o Zbrodni Katyńskiej

Gminne Uroczystości Katyńskie odbyły się wczoraj, 4 kwietnia 2019 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie przy obelisku upamiętniającym zbrodnie popełnione na Polakach na Wschodzie. Licznie zgromadzona młodzież, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych władz, a także służb mundurowych upamiętnili pamięć ofiar w związku z przypadającą w tym roku 79. rocznicą Zbrodni Katyńskiej.

Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze

5.04.2019
Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze

W Łysej Górze zakończyła się realizacja inwestycji mającej na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej. W ramach przedsięwzięcia zostały zamontowane ławki, a w celu zadbania o estetyczny wygląd miejsca posadzono również drzewa i krzewy. Ponadto obok ławki umiejscowiono tablicę pamiątkową, na której zamieszczono biografię Franciszka Mleczki, mieszkańca zasłużonego dla Łysej Góry, który był działaczem społecznym, animatorem kultury, nauczycielem, pisarzem i publicystą, a także posłem na Sejm.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego

19.04.2019
Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego

Uprzejmie informujemy, że w dniu:

20  kwietnia  2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.00

– w sprawie  rejestracji zgonu  można kontaktować się pod numerem telefonu 785789793

Programy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

18.04.2019
Programy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza programy dotyczące działań pomocowych prowadzonych w 2019 roku. Poniżej znajdują się komunikaty, które wyjaśniają w jaki sposób skorzystać z funduszy na podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

Program usuwania azbestu (eternitu) w Gminie Dębno

16.04.2019
Program usuwania azbestu (eternitu) w Gminie Dębno

Gmina Dębno przystąpiła do udziału w projekcie partnerskim, którego celem będzie redukcja i usunięcie azbestu z terenu gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet 5. OCHRONA ŚRODOWISKA, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Dębno na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

11.04.2019
Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Dębno na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Gminy Dębno, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

Biegaj z nami, czyli VI Dębiński Bieg po Flagę

10.04.2019
Biegaj z nami, czyli VI Dębiński Bieg po Flagę

Dnia 3 maja 2019 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej rozpocznie się VI Dębiński Bieg po Flagę. Organizatorem tej imprezy jest Gmina Dębno, a Stowarzyszenie CARPEdiem przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej, Klub Sportowy „Akantos” oraz OSP z Perły, Dębna, Woli Dębińskiej, Maszkienic i Porąbki Uszewskiej są partnerami.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

5.04.2019
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wola Dębińska działka nr 559/3

Sufczyn działka nr 399

Łoniowa dzałka 804

Wyniki otwartego konkursu ofert

27.03.2019
Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dębno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Kolejne zebrania wiejskie

26.03.2019
Kolejne zebrania wiejskie

Wójt Gminy Dębno zaprasza na pozostałe zebrania wiejskie, których tematem będą wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

Dotychczasowa kadencja sołtysa trwała 4 lata, jednakże od tego roku kadencja trwać będzie 5 lat. Nowo wprowadzoną zmianą jest również to, że Rada Sołecka ma liczyć od 5 do 7 członków, a nie jak było do tej pory od 5 do 9.

Terminy zebrań podane są w harmonogramie.

Harmonogram

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

26.03.2019

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

26.03.2019
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Doły działka nr 312/2

Jastew działka nr 74/9

Jastew działki nr 102/9, 102/4, 102/7

Perła działki nr 482/5, 482/6

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 52

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12