GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

30.05.2017
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o zaopiniowaniu projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026. Szczegółowe informacje na temat przebiegu zaopiniowania oraz rejestr zgłoszonych uwag znajdują się na poniższej stronie internetowej.

http://www.gminadebno.bip.net.pl/?a=2883


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12