GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

14.04.2017
Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 21.04.2017 r. do dnia 20.05.2017 r. w następujących formach: zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej, dostarczonych drogą elektroniczną, tradycyjną lub złożonych osobiście w Urzęddzie Gminy Dębno, spotkania otwartego oraz zbierania uwag ustnych do protokołu.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12