GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

10.03.2017
Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026, Wójt Gminy Dębno zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 17 marca 2017 r. w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminadebno.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c) bezpośrednio do pokoju nr 213 w Urzędzie Gminy Dębno w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej.


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12