GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Drogi dojazdowe do pól po remoncie

16.11.2020
Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Niedawno zakończone zostały prace remontowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, na które Gmina Dębno pozyskała  80 848,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Dzięki dotacji, jak również środkom pochodzącym z budżetu gminy Dębno zmodernizowano dwie drogi w miejscowościach Porąbka Uszewska i Sufczyn. Łączny koszt realizowanych prac zamknął się kwotą 164 tys. złotych.
Droga Pańskie Pola w Porąbce Uszewskiej zmodernizowana została w technologii z wykonaniem nawierzchni z masy asfaltowej. Dodatkowo wykonano przy niej korytowanie wraz z profilowaniem oraz uzupełnienie poboczy. Na drodze Dwojanów w Sufczynie  zastosowano nawierzchnię z tłucznia kamiennego.
W sumie wyremontowano odcinki dróg o łącznej długości ponad 470 metrów.

Obie drogi gruntowe przed remontem były niewystarczające do przemieszczania się po nich ciężkiego sprzętu rolniczego. Poprzez utwardzenie i wykonanie nawierzchni rolnicy będą mogli przemieszczać się sprzętem rolniczym bez względu na warunki atmosferyczne.

Roboty drogowe w ramach zrealizowanych inwestycji wykonały dwie firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy (droga Pańskie Pola) oraz ROMAX Maksymilian Roman z Łysej Góry (droga Dwojanów).

 

 

Drogi dojazdowe do pól po remoncie
Drogi dojazdowe do pól po remoncie
Drogi dojazdowe do pól po remoncie
Drogi dojazdowe do pól po remoncie
Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12