GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz na rok 2021”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz na rok 2021”

14.10.2020
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz na rok 2021”

Wójt Gminy Dębno informuje, iż w okresie od 19 do 29 października 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021”.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania opinii lub uwag składanych na obowiązującym formularzu konsultacyjnym.

Opinie lub uwagi można zgłaszać do 29 października 2020 r. (włącznie) poprzez:

1) przesłanie formularza drogą pocztową na adres Urząd Gminy Dębno, 
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, (decyduje data wpływu)

2) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:konsultacja@gminadebno.pl,

3) złożenie formularza w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębno.

Załączniki do pobrania:

Formularz Konsultacyjny

Formularz konsultacyjny pdf

Informacja o konsultacjach

Projekt Programu współpracy z orgaznizacjami pozarządowymi... na 2021 r.

Uchwała - projekt


Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12