GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Informacja o kwalifikacji wojskowej

Informacja o kwalifikacji wojskowej

16.01.2020
Informacja o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r., natomiast 4 marca 2020 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywane są również kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Brzeskiego będzie pracować w Brzesku, przy ul. Królowej Jadwigi 18 (budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, wejście od ul. Czarnowiejskiej).


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12