GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Moja wieś jest czysta i piękna - podsumowanie 2019 r.

Moja wieś jest czysta i piękna - podsumowanie 2019 r.

27.09.2019
Moja wieś jest czysta i piękna - podsumowanie 2019 r.

W czwartek 26 września, w budynku OSP w Jastwi odbyło się podsumowanie XXI edycji gminnego konkursu „Moja wieś jest czysta i piękna”. Do rywalizacji zgłoszono w tym roku 125 ogrodów ze wszystkich trzynastu sołectw wchodzących w skład naszej gminy. Wśród nich znalazło się 109 gospodarstw indywidualnych oraz 16 placówek oświatowo-kulturalnych.

Posesje zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu były wizytowane w dniach od 26 do 28 czerwca 2019 r. przez komisję, której przewodniczyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach Dorota Batko. Oceniany był nie tylko stan samych ogródków, ale też m.in. wygląd zewnętrzny budynków, zagospodarowanie ścieżek i trawników. Istotnym elementem wpływającym na ocenę komisji były również użyte przez właścicieli ogrodów dekoracyjne elementy architektury ogrodowej. Ich umiejętne wkomponowanie w roślinność porastającą posiadłość. Ustawienie tak drewnianych altanek, pergoli, ozdobnych studni, palisad, płotków, kamieni, rzeźb, kapliczek, czy też starych maszyn i urządzeń rolniczych, aby ogród jawił się jako spójny obraz i cieszył oko przebywających w nim osób. Przycięte z pomysłem i dbałością drzewa oraz krzewy. Kwiaty posadzone tak, aby tworzyły piękne i kolorowe kompozycje. Wszystko to przekładało się na odbiór ogrodu przez komisję i oceny, jakie ona przyznawała. Dodatkowo z racji tego, że część uczestników bierze udział w konkursie rokrocznie komisja zwracała uwagę na zmiany jakie zostały dokonane przez właścicieli ogrodów. 

Spośród wszystkich odwiedzonych w czasie przeglądu posiadłości, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia specjalne ogrodom, które wyróżniły się oryginalnością na tle pozostałych.

Wyróżnienia specjalne przyznane w tegorocznej edycji konkursu trafiły do: 

 1. Monika Machowska z Dębna
 2. Danuta Pach z Jastwi
 3. Sabina Bojdo z Jaworska
 4. Jadwiga Sacha z Łoniowej
 5. Paulina Kapusta z Łoniowej
 6. Beata Wielgosz z Maszkienic
 7. Marzena Mrzygłód z Niedźwiedzy
 8. Renata Kusion z Perły
 9. Maria Przeklasa z Porąbki Uszewskiej
 10. Joanna Matras z Sufczyna
 11. Małgorzata Rzepka z Woli Dębińskiej

Komisja przyznała następujące miejsca w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo - Biadoliny Szlacheckie

Kategoria: ogród tradycyjny

III miejsce -  Teresa Salamon

III miejsce -  Maria Ciuruś

II miejsce – Janina Pater

II miejsce – Kazimiera Pater

Kategoria: ogród mieszany

II miejsce – Marzena Gadziała

II miejsce – Janina Stec

I miejsce – Janina i Adam Pioruńscy

I miejsce – Bernadeta i Wiesław Folak

I miejsce – Helena i Stanisław Wołek

Sołectwo - Dębno

Kategoria: ogród mieszany

II miejsce -  Albina Bilińska

Kategoria: ogród kwiatowy

II miejsce -  Elżbieta i Tadeusz Machowscy 

Kategoria: ogród iglaki

III miejsce – Elżbieta Jedynak

III miejsce – Małgorzata Przepiórka

II miejsce – Barbara Jedlecka 

Sołectwo - Doły

Kategoria: ogród tradycyjny

I miejsce – Krystyna Gurgul

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Sławomir Osmęda

III miejsce – Dorota Zych

II miejsce – Elżbieta Franczyk

Kategoria: ogród kwiatowy

III miejsce – Danuta Mizera

III miejsce – Zofia Kuczek

II miejsce – Jadwiga Dudek

Sołectwo - Jastew

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Bogusława Faron

II miejsce – Danuta Matura

Kategoria: ogród iglaki

III miejsce – Bożena Pach

III miejsce – Zbigniew Sowa

I miejsce – Elżbieta Wrońska 

Sołectwo - Jaworsko

Kategoria: ogród tradycyjny

III miejsce – Anna Wąs

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Danuta Franczyk

I miejsce – Grażyna Łakwa

Kategoria: ogród iglaki

I miejsce – Renata i Antoni Macheta

I miejsce – Danuta i Paweł Mleczko

I miejsce – Izabela i Marcin Wróbel

Sołectwo – Łoniowa

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Anna Pabjan

III miejsce – Agnieszka Franczyk

II miejsce – Cecylia Burnóg

II miejsce – Iwona Dudek

II miejsce – Ewa Mleczko

I miejsce – Ewa Pierz

Kategoria: ogród iglaki

II miejsce – Joanna Kuras

Sołectwo – Łysa Góra

Kategoria: ogród tradycyjny

III miejsce – Duda Agnieszka

II miejsce – Felicja Roman-Szczepaniec i Michał Szczepaniec

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Ewa Niemiec

II miejsce – Piotr Wróbel

II miejsce – Anna i Paweł Szydłowscy

I miejsce – Grażyna Migda

I miejsce – Bożena Sacha

Kategoria: ogród iglaki

III miejsce – Grazyna Surga

III miejsce – Anna i Jarosław Gębka

II miejsce – Bernadeta i Aleksander Gurgul

II miejsce – Stanisława Morys

Sołectwo – Maszkienice

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Tadeusz Kubala

II miejsce – Michał Miśkowicz

Kategoria: ogród iglaki

II miejsce – Lucyna Kądziołka

I miejsce – Celina Wróbel

Sołectwo – Niedźwiedza

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Joanna Rzepa

II miejsce – Bernadeta Dudek

I miejsce – Małgorzata Grzesik

Kategoria: ogród kwiatowy

II miejsce – Agata Baniowska

Kategoria: ogród iglaki

III miejsce – Sabina Kijko

III miejsce – Marta Mikoda

Sołectwo – Perła

Kategoria: ogród tradycyjny

III miejsce – Stanisław Krużel

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Lidia Kura

III miejsce – Lidia Przeklasa

Kategoria: ogród iglaki

III miejsce – Jan Sperka

Sołectwo – Porąbka Uszewska

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Stefania Batko

II miejsce – Ewa Kuna

Kategoria: ogród kwiatowy

I miejsce – Kazimiera Radzewicz

Sołectwo – Sufczyn

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Krystyna Stawara

III miejsce – Bernadeta Mytnik

III miejsce – Małgorzata Gaweł

III miejsce – Lidia Witek

III miejsce – Izabela Wołek

III miejsce – Halina Witek

III miejsce – Zofia Świgut

I miejsce – Bogumiła Sacha

I miejsce – Adam Pitek

I miejsce – Małgorzata Koza

Kategoria: ogród kwiatowy

III miejsce – Zofia Bodzioch

III miejsce – Janina Leśniak

III miejsce – Kazimiera Mizera

II miejsce – Zofia Kołodziej

II miejsce – Helena Bodura

Kategoria: ogród iglaki

III miejsce – Magdalena Gaweł

II miejsce – Zofia Mazur

II miejsce – Jolanta Deda

II miejsce – Danuta Kawa

II miejsce – Bożena Kędroń

II miejsce – Maria Ptasińska

I miejsce – Bożena Nowak

I miejsce – Maria Rojek

Sołectwo – Wola Dębińska

Kategoria: ogród mieszany

III miejsce – Zofia Hebda

III miejsce – Irena Imioło

II miejsce – Agnieszka Górska

II miejsce – Katarzyna Sakłak 

Kategoria: ogród iglaki

I miejsce – Magdalena Powroźnik

I miejsce – Mariusz Gawor

 

Budynki oświatowe i kulturalne zgłoszone do konkursu Komisja oceniła następująco:

I miejsce:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej

II miejsce:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku

- Parafia p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Łoniowej

- Parafia p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej

- Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Porąbce Uszewskiej

- Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Woli Dębińskiej

III miejsce:

- Wiejski Dom Ludowy w Biadolinach Szlacheckich

- Muzeum Zamek w Dębnie

- Publiczne Przedszkole w Łoniowej

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

 

W kategorii „najpiękniejsza wieś” Komisja Konkursowa postanowiła w tym roku przyznać:

I miejsce – sołectwu Jastew

II miejsce – sołectwu Maszkienice

III miejsce – sołectwu Łysa Góra


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12