GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Kolejny sprzęt dla jednostek OSP

Kolejny sprzęt dla jednostek OSP

10.06.2019
Kolejny sprzęt dla jednostek OSP

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do skutecznej i sprawnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest sprzęt, którym strażacy posługują się podczas akcji do których wyjeżdżają. Nawet najlepszy strażak staje się bezsilny, gdy zawodzi sprzęt. Urząd Gminy Dębno ciągle stara się o pozyskiwanie kolejnych środków finansowych, które może przeznaczyć na doposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” ogłoszonego przez Województwo Małopolskie, Urząd Gminy Dębno złożył wniosek o dotacje i aż dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: OSP Perła oraz OSP Sufczyn, otrzymają nowy sprzęt.

Na zakup nowego sprzętu pozyskano prawie 12 tysięcy złotych, z czego zostanie zakupione:

- pompa szlamowa,

- agregat prądotwórczy,

- pilarka ratownicza,

- ubrania koszarowe,

- zestaw PSP R-1.

- Praca strażaków jest niezwykle odpowiedzialna, kiedy wyjeżdżają na akcję ratunkową muszą polegać na sobie nawzajem, ale również na sprzęcie, który posiadają. Często strażacy muszą podejmować wiele decyzji, działać szybko i sprawnie, a w takich przypadkach istotne jest, aby sprzęt nie zawodził. Cieszę się, że kolejne elementy niezbędnego wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych trafią do naszych strażaków – powiedział Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski 


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12