GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » VII sesja Rady Gminy Dębno

VII sesja Rady Gminy Dębno

29.03.2019
VII sesja Rady Gminy Dębno

W czwartek, 28 marca, odbyła się VII sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, podczas której podjęto uchwały w sprawach m.in.:

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2019 r.,

- przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dębno,

- zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno.

VII sesja Rady Gminy Dębno
VII sesja Rady Gminy Dębno
VII sesja Rady Gminy Dębno
VII sesja Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12